• Contact & Webshop
  • De Akaija
  • FAQ
  • Links
  • Dank je wel

CONTACTGEGEVENS

Wim Roskam werkt als zelfstandige onder de naam Akaija & Art. Onder deze naam ontwerpt, maakt en verkoopt hij van sieraden en maakt hij schilderijen en objecten waarbij hij geïnspireerd wordt door zijn gidsen en door Linda. Andere werkzaamheden zijn o.a. het kalligraferen van certificaten (voor o.a. TNO en TÜV-Rheinland).

Marianne Agterdenbos werkt als zelfstandig therapeute onder de naam Marisun. Haar disiciplines zijn Biofotonen-therapie met de StarLight (vroeger de Health-Angel), en NAET (Nambudripad's Allergie Eliminatie Techniek). Bovendien is ze zich in snel tempo aan het ontwikkelen als zgn. Soul Singer, een sjamanistische manier van zingen met helende klanken en melodieën.

BESTELINFORMATIE

Het boek Kiezen voor Vrije Keuze kost € 10,-.

Verzendkosten zijn € 2,50.

Via de boekwinkel zal dit boek niet makkelijk te verkrijgen zijn, omdat we in overleg met uitgeverij Akasha besloten hebben het boek niet via het Centraal Boekhuis te verkopen.
Dan zou het boek € 21,50 kosten. Maar als u het per sé via de boekwinkel wilt bestellen, zegt u er dan bij dat ze het boek alleen via uitgeverij Akasha kunnen opvragen.

U kunt het boek Kiezen voor Vrije Keuze bestellen door € 12,50 over te maken op giro 5158475, ten name van Akaija & Art te Apeldoorn. Mailt u dan tegelijk uw adresgegevens naar atelier@akaija.com, zodat we weten waar het boek heen moet. In de regel wordt het boek dezelfde dag nog verstuurd. U mag ook eerst een mailtje sturen, het boek in ontvangst nemen en via de bijgevoegde factuur betalen.

Ons adres:
Gijsbrechtgaarde 316
NL-7329 CE Apeldoorn
055-5335747

atelier@akaija.com

Sinds november is onze nieuwe webshop eindelijk online

www.akaijashop.com

Hier kunt u het boek, de Akaija, de Suzy-ama, de Dynamic en ook vele kettinkjes vinden.

Akaija & Art is ingeschreven in de KvK onder nummer: 08153832

***

Wat is de Akaija ?

De Akaija is het bekendste en meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld van Linda's inspiratie.

Dit bedrieglijk eenvoudig uitziende voorwerpje draagt ongelooflijk veel geheimen en coderingen in zich.
Ik zal hieronder een korte beschrijving geven, maar voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de officiële en internationale website www.akaija.com.

Het is nog steeds niet duidelijk waar de Akaija (kosmisch gesproken) precies vandaan komt. Linda heeft dit naar de Aarde gebracht, en aan mij door kunnen geven juist vanwege onze bijzondere band met elkaar. Haar ziekte heeft hier mogelijk aan bijgedragen. We vermoeden evenwel dat de Akaija afkomstig is van Sirius of uit de Plejaden. Maar dat het om een kosmisch instrument gaat is intussen geen vraag meer. Al kunnen we ons voorstellen dat u nu denkt... waar heeft ie het nu weer over!

De Akaija is een instrument dat het energieveld van mensen, dieren, planten en vermoedelijk zelfs van de Aarde zelf versterkt en 'gaande' houdt. De Akaija creëert een miniatuur draaikolk (vortex) waardoorheen kosmische energie in het energieveld van de drager gebracht wordt. Dit is niet zichtbaar, maar voor de meeste mensen wel degelijk voelbaar. Vaak al binnen seconden voelen veel mensen prikkelingen, tintelingen, energiestromen. Sommige mensen worden duizelig, licht in hun hoofd, of voelen zich juist heel zwaar worden.

Klik hier voor een
3-D Akaija-presentatie
Met de muis kunt u de Akaija
draaien, vergroten, verkleinen
en er symbolen in ontdekken.
Inlaadtijd is afhankelijk v.d.
verbinding: 5-30 seconden.
Alles wat daarna gebeurt, of niet gebeurt, heeft te maken met deze energiestroom.
Oude blokkades kunnen worden aangeraakt en geactiveerd, bewustgemaakt, en kunnen zich kenbaar doordat oude pijn opnieuw voelbaar wordt. In de regel is dit maar enkele uren tot dagen. Daardoor wordt de blokkade uitgewerkt en opgelost.

Het is een instrument dat Linda, als ze nog zou hebben geleefd, bijzonder goed zou hebben geholpen. Als ze ergens veel last van gehad heeft gedurende meer dan 15 jaar, dan is het wel haar chronische vermoeidheid t.g.v. electromagnetische straling. Daardoor was haar aura/energieveld ernstig verzwakt, moest ze continu vechten tegen teveel indrukken die op haar inwerkten, kon ze zich in de vakanties niet meer voldoende opladen, met vermoeidheid als alles overheersende spelbreker.

Er zijn nu, medio 2009, meer dan 3000 Akaija wereldwijd in omloop en we hebben de resultaten gehoord, gezien, gemeten, zelf ondervonden bij vrienden, kennissen, klanten, patiënten en bij dieren. Door de ervaringen (inmiddels honderden) te noteren van de mensen die de moeite nemen ons op de hoogte te houden, hebben we een schat aan informatie verzameld en kunnen met een gerust geweten zeggen: de Akaija is wel degelijk een instrument voor de gezondheid van mens en dier!

Een van de meer bijzondere contacten die we hebben gelegd is met een gepensioneerd universiteitsdocent en wetenschapper, Buryl Payne. Deze man doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar wat hij noemt het 'biofield' of de 'spin-force'. Het stelt dat dit vermoedelijk een door de wetenschap nog niet erkende 6e kracht in het universum is. Zo heb je de zwaartekracht, electrische kracht, nucleaire kracht, etc. De spin-force is de draaiingskracht van het universum.

Hij onderzoekt dit door een metalen frame in de vorm van b.v. een pyramide of een zeshoek aan 1 draad op te hangen aan het plafond. Er zit een spiegeltje aan het frame bevestigd en door een zaklamp op dat spiegeltje te bevestigen kun je aan de weerkaatsing daarvan op de muur aflezen in welke stand het frame hangt.
Hij constateert dat, afhankelijk van de maanstand, en b.v. van de zonnevlekkencyclus, de stand van het frame verandert: het is meer of minder naar rechts of links gedraaid.
Gaat er iemand met z'n hoofd onder zitten, dan verandert de stand van het frame binnen 15-50 seconden. Bij kinderen is de uitslag veel groter. Bij gezonde mensen varieert de uitslag, maar bij zieke mensen is de uitslag altijd heel weinig of zelfs nihil.

We hebben hem een Akaija gestuurd en het viel hem op dat hij, met een Akaija om z'n nek, een grotere uitslag bij zichzelf kreeg dan hij gewend was. Een paar uur later was de uitslag zelfs nog verder toegenomen. Hij schreef terug dat hij de Akaija niet meer afdoet.

Ik zal u hier verder niet vermoeien met details, maar heel in het kort samengevat:

1. De Akaija geeft energie door, vergelijkbaar zoals chakra's dat doen.
2. De Akaija helpt de energie-doorstroming te verbeteren (blokkades opruimen)
3. De Akaija beschermt tegen electro-magnetische straling (voorkomt dus ook de electronen-spin-inversie)
4. De Akaija is een transformatie-instrument (mogelijk vanwege de toegenomen energie)
5. De symboliek in de Akaija herinnert u aan uw verbondenheid met het Al, de Alkracht, Wij, de Kosmos, de Eenheid.
6. De Akaija u helpt het pad terug te vinden naar uw doel op Aarde, hij activieert de originele geboortematrix van uw leven.

De veruit meest gehoorde reactie op de Akaija van mensen die hem al wat langere tijd dragen is dat de Akaija hen rustiger gemaakt heeft, zodat beter opgewassen zijn tegen... de dag van morgen, moeilijke te nemen beslissingen, nare situaties, etc.

Dieren reageren heel goed op de Akaija, want ze zijn veel puurder in hun reacties. We hebben gehoord van opmerkelijke gezondheids- en gedragsverbeteringen bij paarden, honden en poezen.

Sluit- of Open- Alle Vragen

FAQ - Vraag en Antwoord
Zijn de personen in het boek met hun echte namen genoemd?

Een aantal personen hebben fictieve namen gekregen om redenen die je zult begrijpen als je het boek leest.

Is alles in het boek waar gebeurd?

Ja.

Het probleem waar je je voor gesteld ziet als je schrijft over iets dat enkele jaren geleden gebeurd is, is te vergelijken met dat waar een detective zich mee geconfronteerd ziet... Twee ooggetuigen hebben hetzelfde ongeluk van dichtbij zien gebeuren, maar toch zijn hun verslagen niet helemaal hetzelfde. Vooral wanneer er emoties in het spel zijn is neutraal waarnemen uiterst moeilijk.

Daarvan was ik me bewust en ik heb daarom geprobeerd om alles vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Bovenal heb ik alle oordeel en veroordeling eruit willen halen en de feiten eerlijk willen beschrijven. Dan spreken ze voor zichzelf.

Zoiets kun je niet in een keer. Dat is een groeiproces en in dit geval zelfs een verwerkingsproces dat veel tijd nodig heeft. Vooral daarom heeft het zo'n 8 jaar geduurd voordat dit boek af was.

Wat er gebeurt als zulke diepgaande processen zuiver beschreven worden, is dat je als lezer meegetrokken wordt in het proces. Je gaat als het ware mee-voelen. Je voelt de wanhoop, het verdriet, misschien zelfs de woede, maar je voelt ook de hele warme momenten, de ontroering... net zoals wij dat in eerste instantie voelden.

En als je verder leest hoop ik dat je ook inzicht krijgt in het waarom ervan, en dat je gaat begrijpen dat wij allemaal mensen zijn, allemaal in onze eigen leerprocessen.

Als dat zo is ben ik blij, want dan heb ik het goed gedaan.

Ik vind het schilderij 'Lucia' dat in het boek staat zo mooi...

LuciaDe achtergrond van deze website is van ditzelfde schilderij.
Ik heb dit schilderij als een van de eerste gemaakt ongeveer een half jaar na Linda's overlijden, voor de helderziende vrouw Lucia, Loes van Loon. Zij zei echter dat dit schilderij niet voor haar was, maar voor de mensen. Ze wilde wel graag de reproductie.
Het stelt de overwinning van de Ziel over het lijden weer, de triomf over de pijn, soms incarnatie na incarnatie. In dit schilderij staat de kleur paars, de paarse sluiers, voor dat lijden. Als de pijn begrepen is, verliest die z'n functie en transformeert dan, waardoor het Kruis te voorschijn komt. Het kruis staat symbool voor Liefde, de overwinning over de dood. Boven de Heilige Graal zie je, heel vaag, een witte roos. Daar zit weer een hele symboliek achter. Toen ik het schilderij maakte wist ik niet hoezeer de Heilige Graal en de Witte Roos met elkaar verbonden zijn. Maar de Da Vinci Code heeft daar veel duidelijkheid in gegeven.

"I'm worthy of You"
De witte roos staat o.a. symbool voor deze woorden: 'Ik ben je waard'.
Dit is belangrijker dan je op het eerste gezicht zou denken, want je kunt het op verschillende manieren uitspreken, waardoor de betekenis steeds verandert. Maar al die betekenissen liggen erin besloten.
Je kunt zeggen: "Ik ben je waard", zonder nadruk op enig woord.

Maar zeg het eens zo: "Ik ben jou waard".
Wat zeg je daaarmee over jezelf? Je geeft de ander een compliment, en tegelijk jezelf ook.

Je kunt de lat nog hoger leggen en zeggen: "Ik ben U waard".
Daarmee vertel in feite aan de Alkracht dat je jezelf gevonden hebt, dat je eindelijk beseft dat je deel bent van Het Geheel, dat je een deel bent van Ons Allemaal, van God, van de Kosmos, van...

Mensen die langdurig ziek zijn, of bij wie het leven in een neerwaartse spiraal omlaag lijkt te gaan, lijden vaak onbewust aan een minderwaardigheidsgevoel.
We zeggen tegen onszelf: "Zie je wel, ik wist het wel, het werkt niet. Mijn lichaam kan dit niet. Ik zal hier wel altijd last van blijven houden."
We zeggen dat uiteraard niet altijd openlijk, want natuurlijk vechten we om beter te worden. We gaan naar de arts, de therapeut, slikken middelen, nemen allerlei maatregelen. En toch blijven we ziek. Eigenlijk ondermijnen we het werkelijke genezen door deze (onbewuste) instelling.
We hebben allemaal die her-innering nodig, te zijn en te staan voor wie we zijn: een Mens, die een net zo belangrijke plaats inneemt in de Kosmos als ieder ander.
Daarmee leg je de kiem voor het werkelijke herstel vanuit een chronische kwaal, een langdurige ziekte, een leven dat geplaagd wordt door tegenslagen, en noem maar op. Het is The Secret, het zichzelf bewijzende mechanisme dat zowel in negatieve als in positieve zin je leven richting geeft. In positieve zin aangewend is het is de weg naar geluk. In negatieve zin aangewend is het de weg om inzichten te verwerven, en heeft daardoor in feite ook een positieve werking, al ervaren wat dat dan niet zo.

Het origineel van deze afbeelding is niet te koop, maar we hebben het wel altijd bij ons op beurzen en er zijn posters van te bestellen in bijna elke door u gewenste afmeting, op papier, karton of zelfs doek. Maar omdat dit een afbeelding is voor de mensen... voor jou... heb ik hier op deze website een vrij hoge kwaliteit afbeelding als download ter beschikking. Dat bestand is ruim 4Mb groot en geschikt voor fotografische prints van tenminste 30 x 40 cm.
Dus als u een goede fotoprinter heeft kunt u het zelf afdrukken, of laten afdrukken.
U mag deze afbeelding kopiëren, vermenigvuldigen, reproduceren zonder enig voorbehoud. Heeft u een hogere resolutie-file nodig, mailt u ons dan.

Download 'Lucia' (>4Mb)

Verder kan ik vertellen dat er over niet al te lange tijd een nieuw sieraad zal komen dat deze symboliek zal weerspiegelen: een hangertje of broche in de vorm van dit schilderij, met een zilveren of witgouden roos. De schetsen ervan liggen al lange tijd klaar, maar het was kennelijk de tijd nog niet, omdat ik zelf nog niet precies begreep waar het om ging. Zodra klaar zal ik er op deze website uiteraard aandacht aan besteden.

Heb je je soms niet teveel door Linda laten beïnvloeden in je keuzes?

Tijdens deze periode waren Linda's keuzes ook mijn keuzes, we namen belangrijke beslissingen samen. Er zijn bepaalde momenten geweest dat ik Linda had kunnen overhalen om toch het reguliere circuit in te gaan, zich onder volledige behandeling van het ziekenhuis te laten stellen. Ik ben op die momenten heel diep naar binnen gegaan, maar kwam steeds terug bij de gedachte.... dit is voor Linda niet de juiste weg in deze situatie, met deze vooruitzichten, op dit moment.

Mijn vriendin heeft zojuist haar man aan kanker verloren. Zou dit boek haar kunnen helpen?

Ik stel me die vraag ook voortdurend, want ik ken verschillende mensen in vergelijkbare situaties en vraag me dan steeds af... zou ik hem of haar kunnen helpen met dit boek?
Ik kom tot de conslusie dat je dat niet in het algemeen kunt zeggen. Luister naar je hart, naar je eerste impuls zou ik zeggen.
Dit boek is voor sommige mensen heel heftig om te lezen, juist omdat het vanuit het hart geschreven is, en daardoor heel dichtbij komt.
'Heftig'... ofwel confronterend, maar daar is niets mis mee. We beginnen nu van diverse mensen reacties te horen en bijna iedereen wordt heel emotioneel tijdens het lezen. Dat komt omdat het eigen verdriet aangeraakt wordt. Dat is belangrijk, want juist weggestopt verdriet, zeker als dit jarenlang duurt, kan uiteindelijk lichamelijk uitwerken. Het kan dus heel goed helpen bij de verwerking ervan.
Maar... iedereen zit anders in elkaar. Dring dit boek dus nooit op aan andere mensen. Geef het ze eventueel, maar zeg er b.v. bij "lees het wanneer je eraan toe bent'.

Verbeeld ik het me nou, of zit Linda mee te lezen?

Als ik dit slechts van 1 persoon zou horen zou ik er verder geen aandacht aan besteden, maar we horen het van verschillende kanten.
Ik kan er geen sluitende uitspraak over doen, tenslotte ben ik geen helderziende. Maar... het zou me niets verbazen.
Als het inderdaad zo is (en daar lijkt het op), besef dan dat ze je wil helpen, door je te steunen, misschien een gekke opmerking te plaatsen (daar is ze ook goed in), wat dan ook. Je hoort en ziet haar dan wel niet, maar op gevoelsniveau komen de impulsen wel degelijk binnen.

De eerste REACTIES zijn binnen

(Yvonne)
Wim, Ik heb jouw boek uitgelezen! Het is een Super goed boek! Goed geschreven, goed verwoord, makkelijk leesbaar en zoveeeeeeeeeel boodschappen, zoveel lessen waar mensen iets van leren, opsteken of gaan nadenken waardoor ze toch anders gaan handelen. Integer als je bent, zo is ook dit boek. Ik ben echt enorm trots op je! Als je begint te lezen wil je gelijk doorlezen, neerleggen is moeilijk. Ik was erg ontroerd dat ik mijn naam tegen kwam in het laatste hoofdstuk. Dat deed wel veel met mij, dank je wel hiervoor. Is niet het juiste wat ik moet zeggen maar weet even niet welke woorden ik hier wel voor moet gebruiken. Ik voel het wel.

Ik ben blij en dankbaar dat ik het lichamelijke lijden niet heb meegemaakt. Linda heeft wel op alle niveaus geleden en is getransformeerd in het mooie lichtwezen dat ze nu is.

(Marco)
Ik heb je boek van de week uitgelezen. Ik vind het erg goed leesbaar, prettige stijl en het verhaal en de opbouw maakt dat je steeds maar door wilt.
Echt een page turner dus. Dat het zo erg ingekort is valt niet op en ik heb ook niet het gevoel dat ik essentiele dingen mis in het verhaal. Als lezer word je behoorlijk meegesleept in het gebeurde, in de moeilijke dillema's, de machteloosheid, de pijn, de uitputting. Knap! En ik vind het ook erg moedig dat je het allemaal deelt met de wereld, want het is een heel persoonlijk boek, waarin je heel veel van je gedachten en twijfels prijsgeeft. Waarmee je jezelf dus ook heel kwetsbaar opstelt. Dat durft niet iedereen. Mooi!

(Karin, uit Duitsland, heeft zich moeite getroost in het Nederlands te lezen)
Ich habe gestern noch bis 02.30 in deinem Buch lesen müssen... quer
Um die Energie dieses Buches zu erfassen.
Dieses Buch ist aus der Liebe und Verbindung vom All-Ein entstanden und Du hast Dein Herz ganz weit geöffnet, lässt in Deine Seele schauen und mich rührte und rührt es noch immer zu Tränen, wenn ich dies schreibe. Mit so einem un-end-lichen Vertrauen Du Dein Herz öffnest, genau dies braucht die Menschheit,
Menschen, die keine Angst haben vor Verletzung, die so mit ihrem Hohen-Selbst, mit ihrer Seele, mit ihrer Heimat - aus der wir alle kommen, und dorthin geht die Sehnsucht aller Menschen -
Dich danke dir von herzen für Deine Freundschaft und ich weiss auch, dass Marianne ihren grossen Anteil an diesem Buch und Deinem Handeln hat, es ist so wunder-schön Euch da zu haben und mit Euch in Kontakt zu sein - es ist ein Seelen- und Herzens-Kontakt
Danke dafür, so bekomme auch ich wieder den Mut, mein Herz zu öffnen und meine Liebe strömen zu lassen (immer wieder gelingt es, doch für mich und meine Wünsche noch zu wenig).
Mein grosser Wunsch ist, ein Netz von Herzens-Menschen zu gründen, und ein Teil von diesem Herz-Netz zu sein.
In Liebe, Karin

(Anonieme reacties)
* Het is schitterend geschreven en het heeft me erg geraakt. Ook voor mij zaten er veel 'raakvlakken' in.
* Wat is het mooi verwoord en zeer ontroerend.
* Het boek heeft mij diep geraakt.
* Ik heb het achter elkaar doorgelezen, kon het niet meer wegleggen.
* Ik heb zelfs mijn patiënten, die anders nog even nablijven om te kletsen, naar huis gestuurd, want ik wilde het boek verder lezen.
* Ik lees nooit, heb in geen jaren een boek gelezen, maar dit las ik achter elkaar uit, tot diep in de nacht.
* Soms dacht ik... 'Wim!!!'
* Ik heb diep respect voor jou en voor Linda.

De eerste links zijn rechtstreeks gerelateerd aan het boek "Kiezen voor Vrije Keuze"
Akaija-banner
De officiële internationale website van de Akaija, Wim Roskam & Marianne Agterdenbos

Marisun-banner
Marisun, de praktijk van Marianne Agterdenbos
Akaija Webshop banner
De webshop van de Akaija en andere door ons gemaakte sieraden.

Ook voor het boek!


Uitgeverij Akasha-banner
Uitgeverij Akasha in Eeserveen, die ons boek uitgeeft, bekend van vele bijzondere boeken op spiritueel-esoterisch gebied.
Hieronder links met aanvullende informatie

Veel kritische informatie over de actuele gezondheidszorg wereldwijd.


Belangrijke kritische site over vaccinaties en meer gezondheidsbedreigende actuele ontwikkelingen.

Systemische begeleiding, counseling, regressies, readings, zowel voor personen als voor bedrijven.
Tevens een interessante webshop.

Juvenesco organiseert events, films, lezingen, cursussen en persoonlijke sessies. Alles kadert in de groei naar een Duurzame, Bewuste, Gezonde en Gelukkige Wereld.

Bij Eddy Huisman kunt u terecht voor diverse healings- en behandelingen, waaronder magenetiseren, Quantum Touch, Malva Therapie, Massage en voor een goed gesprek.

Een nieuwe hoopgevende ontwikkeling in Nederland


De website van Tineke Kleij-van den Boomen. Schilderen heeft haar manier van leven gevormd en is voor haar een instrument om te communiceren. Zo zegt zij wat niet met woorden gezegd kan worden. In haar schilderijen vindt u wie ze is. Ze noemt ze haar zelfportretten.Op de cursusdagen die ik aanbied, zijn het jouw unieke ervaringen die jij opdoet. Misschien ervaar je boosheid, verdriet, pijn, angst of dankbaarheid, verwondering en blijdschap en geniet jij als jij een voor jou waardevol schilderij aan het maken bent.

Dank julle wel !
Wij mensen willen de hulp die ons geboden wordt nogal eens afmeten aan het eindresultaat.

Degene die een kind met gevaar voor eigen leven uit het water redt is een held.
Maar als het kind net voordat het op de kant getild wordt komt te overlijden wordt er meestal niet meer zoveel aandacht aan de redder besteed, terwijl die toch hetzelfde heeft gedaan.

Zo is dat met alle hulp die geboden wordt. Terwijl de zieke achteruit steeds verder verzwakt denk je dat er te weinig hulp is, of de verkeerde hulp, want anders zou de zieke wel beter worden.

Maar zo werkt het niet. Soms is het gewoon niet de bedoeling dat iemand zal genezen.

Bij deze wil ik iedereen bedanken die ons geholpen. Misschien waren het maar een paar vluchtige gedachten, misschien een kaarsje, een vriendelijk gebaar of een glimlach.
En niet in de laatste plaats wil ik daarbij al onze vrienden in de Lichtwereld, het Hiernamaals bedanken.

Soms krijgen we vragen van mensen die willen weten wie we geconsulteerd hebben en waar we goede ervaringen mee hadden. Hier komen ze in chronologische volgorde.

"De therapeut in Arnhem, Roberto" - Medisch Instituut Vita Nova. Dhr. R.J. Grit behandelt zelf nog maar erg weinig mensen. Zijn zoon neemt de praktijk over
"Heb je al gehuild?" - Natuur Geneeskundig Centrum Energy Healing b.v., Jacob Duursma en Erik Alleman
"De Tibetaan" - Achmi Lobsang Tsultrim (Tibetaanse geneeskunde)
Linda Krug (paragnoste), Deventer (geen website)
Cor Thijssen (Indiaas Reiki)
Hans Hoogeveen (vele disciplines)
Marianne Agterdenbos (biofotonentherapie)
Michel de Sonnaville (homeopathie)
Josée Kempe, docente Argentijnse Tango
Bert Smits en zijn bandleden (sneltekenaar en Klezmer-muziek)
Loes van Loon, helderziend medium, heeft geen website, maar haar boeken zijn een absolute aanrader
Yvonne Baank, helderziend medium

***