• ACTUELE BRIEF
  • Vaccinaties
  • Straling
  • Toekomst
  • Vereecke
  • Barbara
In 1854, als vertegenwoordiger van diverse Indianenstammen in het gebied van de Puget Sound, hield Chief Seattle een toespraak gericht aan het blanke opperhoofd in Washington. Die toespraak is wereldwijd bekend geworden en heeft vele mensen de ogen geopend. In navolging van deze toespraak, maar nu geschreven vanuit de ogen van een blanke man, is deze brief opgesteld, een brief aan ons allemaal en in het bijzonder aan de regeringsleiders. Een oproep ons in Liefde te Verenigen. De tijd is nu. Ons doel is deze brief uiteindelijk luid en duidelijk uit te spreken in het hart van de regeringszalen.

Apeldoorn, augustus 2009 (toen reeds geschreven)

Aan al onze Broeders en Zusters, Leden van de Raad, Regeringsleiders en aan de ‘geheime’ Regering...
 
Al sinds ik klein was vroeg ik me af waarom de vissen in onze rivieren stierven.
Maar wat kon ik eraan doen? Ik ging erover schrijven, maar wie luistert er nou naar een kind?
 
Ik ben nu volwassen, maar onze vissen sterven nog altijd.
Ik hoor de walvissen en dolfijnen, onze intelligente broeders in vervuilde zeeën. Ze roepen om hulp.
Ze worden bejaagd en hun vlees wordt vermalen als veevoer.
Het is voor wetenschappelijk onderzoek, zo wordt ons verteld.
Uw sonar beschadigt hun gehoor en ze sterven op onze stranden.
Maar hun zingen brengt liefde in het water van de zee en daardoor beschermen ze ons.
Nu roepen ze onze hulp. Hoort u hen niet?
 
Ik luister naar de vogels. Ze zijn ons gevolgd naar onze steden en hun aanwezigheid verlicht onze ziel. Sommigen zingen als het voorjaar wordt en in de winter nemen anderen hun taak over.
Maar hun verwanten worden met miljoenen opgesloten in kleine hokjes.
Ze worden met dat wat u medicijnen noemt in leven gehouden en vetgemest.
Daarna wordt onze kinderen verteld dat dit vlees gezond voor hen is.
 
Ik hou van koeien en varkens. Ook zij zijn onze broeders.
Ze krijgen gemalen vissen te eten, terwijl ze nooit vlees noch vis gegeten hebben.
En u verplicht de boeren ze te merken en in te spuiten met uw medicijnen.
Mogen ze geen namen meer hebben? Wie troost hen als ze verdrietig zijn?
Hoe kan een ongelukkige koe gezonde melk geven?
Ik heb geen wetenschap nodig die vraag te beantwoorden.
 
Wij horen uw stem elke dag via de t.v. en lezen uw woorden in de kranten.
Mijn hele leven lang heb ik zo uw stem gehoord. Ik ben ermee grootgebracht.
Misschien zijn wij nog maar kinderen, hopende op wijze raad van onze ouders.
 
In onze tuinen en boomgaarden zorgen bijen voor het nieuwe gewas.
Ze bevruchten de bloemen.
Maar nu sterven de bijenvolkeren. Hun zacht zoemen verdwijnt.
Wie moet dan de bloemen bevruchten?
Wil het zeggen dat er straks geen fruit meer aan de bomen komt?
Wie moet dan straks onze kinderen leren hoe een appel smaakt?
 
U laat onze dochters inspuiten tegen kanker.
Uw wetenschappers vertellen dat dit voor hun gezondheid is.
Maar andere wetenschappers vertellen dat het vergif is.
Wie moeten wij geloven? Wetenschap moet toch eerlijk zijn?
Als wetenschap, altijd door u aangehaald, twee tegenstrijdige standpunten verkondigt, moet 1 van beide een leugen zijn. Dat is wetenschappelijke logica.
En als er een epidemie uitbreekt, gaat u ons dan allemaal verplicht dat vergif inspuiten?
Dan worden wij toch juist ziek?
Of respecteert u onze vrije wil om zelf keuzes te maken, zelfs als ze onlogisch lijken in uw ogen?
We zijn kinderen en we willen u vertrouwen, want u bent onze vertegenwoordigers.
Maar we verliezen ons vertrouwen in u. Begrijpt u dat?
 
Onze steden doen pijn aan onze ogen, onze oren en onze neus.
Ze draaien op benzine die alle zuurstof verbruikt en de lucht vervuilt.
U zegt dat we beter op kernenergie kunnen overstappen. Ik ben daar bang van.
Waarom vertelt u niet dat het reeds lang mogelijk is vrije energie op te wekken?
Mogen wij dit niet weten? Bent u bang voor verandering?
 
Als ik ’s nachts vanuit de tuin omhoog kijk zie ik soms een paar sterren.
Maar als ik in een woestijn ben, ver van onze steden, zie ik duizenden sterren, zoveel dat ik stil ben van verwondering en verlangen. Ik zie de Melkweg als een lichtende rivier van leven.
Waar zijn al die sterren boven onze steden gebleven?
Uw leert ons dat we een beschaafd land zijn, en dat de landen van Europa nu een gemeenschap vormen van beschaafde landen.
Ik geloofde dat. Maar nu heb ik moeite uw mening te delen.
 
U vertelt ons dat de Grote Geest een God van onvoorwaardelijke Liefde is.
Heb uw naaste lief, zo leert ook u ons.
Waarom berooft u dan arme landen van hun rijkdom?
En waarom blijven ze met onbetaalbare schulden achter?
Waarom staat u toe dat ze wapens geleverd krijgen, waardoor hun volken verscheurd worden door twisten? Maar... waarom maakt u eigenlijk wapens als onze landen zo rijk en beschaafd zijn?
In uw daden herkennen wij uw woorden niet.
Waarom leeft u ons de liefde van de Grote Vader niet voor?
 
Overal rondom ons verrijzen antennes die elke seconde straling uitzenden.
We hebben goed geluisterd naar uw woorden op de televisie, want we dragen allemaal die nieuwe zenders bij ons. Zo zijn we altijd en overal bereikbaar en vindbaar.
Uw wetenschappers zeggen dat al deze straling geen kwaad kan.
Waarom dan... lijden zoveel mensen aan klachten veroorzaakt door deze straling?
We verliezen het ritme van Gaia, moeder Aarde, en onze maatschappij draait 24 uur per dag.
Onze lichamen krijgen geen rust, dus schrijft u ons medicijnen voor om te slapen.
We worden steeds zieker en we sterven aan ziektes die vroeger nauwelijks voorkwamen.
Is dat uw idee van een beschaafd land?
 
Het geld dat we gespaard hebben blijkt z’n waarde te verliezen.
Mensen verliezen hun banen en soms zelfs hun huizen.
U voorziet al onze documenten van verborgen zenders en verplicht ons die altijd bij ons te hebben.
Er zijn al mensen die deze zenders in hun lichaam hebben, net als koeien, varkens en huisdieren.
Verliezen wij straks ook onze namen en identiteit en worden we nummers in uw computers?
U vertelt dat we werken aan onze toekomst, aan veiligheid en comfort.
Maar terwijl het geld en de pensioenen die we gespaard hebben hun waarde verliezen, lezen we dat uw eigen inkomsten stijgen, zelfs nu er crisis is.
Dus kopen we drank en sigaretten en krijgen we meer medicijnen om onze pijn te vergeten.
Hoe kan dit?
 
Waarom worden steeds meer natuurlijke medicijnen verboden?
We zijn allemaal wezens van Licht, maar waarom wordt het voedende Licht in ons eten verdreven door straling?
Waarom mogen er straks geen natuurlijke vitamines en mineralen meer in ons eten zitten?
Dan worden we toch juist ziek?
Ik lees dat er al landen zijn waarin uw rechtbanken mensen dwingen zich te laten behandelen met gif als ze kanker krijgen, terwijl onze natuurartsen worden vervolgd als ze een natuurlijke behandeling adviseren.
 
Wij begrijpen uw wijze woorden niet meer. U spreekt uzelf tegen.
Of  bent u zelf nog een kind, misschien een grote broer... die ons pest en klein houdt?
Misschien was het dom van ons u onze verantwoordelijkheid in handen te geven, want kijk nu naar onze mooie planeet...
Mijn hart huilt, want de zeeën zijn bijna leeggevist, de lucht is vervuild, het land ontdaan van alle rijkdommen, haar dieren opgesloten als productie-eenheden.
We zijn eenzaam, terwijl we toch met zo velen zijn.
We verlangen naar harmonie, vrede en saamhorigheid, naar éénheid.
Wij zijn toch allemáál Hoeders van deze Aarde? De Grote Vader heeft ons allen die taak gegeven!
 
In het verleden hebben we onze Rode Broeders vermoord en hun land bezet.
We hebben oorlogen gevoerd en overzeese landen gekoloniseerd.
Gaat u straks andere planeten bezetten, net zoals we Amerika veroverden? Steden bouwen?
Wat zijn uw plannen, zo vraag ik mij af...
Want u maakt de mensheid zo zelf tot een uitstervend ras.
Begrijpt u niet dat delen in Liefde en Dankbaarheid... de werkelijke sleutels zijn om deze wereld te transformeren tot een paradijs, in staat om zelfs miljarden mensen in harmonieus samenzijn te huisvesten, samen met alle dieren en planten. Want ook zijn deel van deze Natuur... van deze Aarde... van de Kosmos... van de Goddelijke Alkracht.
En... maakt u daar niet ook deel van uit?
 
Broeders en Zusters, Leden van de Raad, Regeringsleiders...
Misschien moeten we daarom onze verantwoordelijkheid weer opeisen.
Dan ontheffen we u van uw taak als ouders.
Misschien ziet u het nog niet, maar we verenigen ons.
Mensen maken weer contact met elkaar, met hun broeders en zusters wereldwijd.
We verbinden ons weer met onze dieren die om onze hulp roepen.
We herstellen het contact met onze voorouders en beschermengelen, wiens stille stemmen tot ons spreken.
We communiceren weer met onze broeders in het universum met wie we codes uitwisselen in de graanvelden.
Zult u luisteren als onze Gezamenlijke Stem eindelijk tot u doordringt?
 
Dezelfde Rode Broeders vertellen dat 2012 een belangrijk Jaar van de Zon is.
Dat er Verandering op komst is. Het is bijna zover.
We worden volwassen en we gaan zelf keuzes maken.
Wij zijn kinderen van een nieuwe wereld, een nieuwe tijd.
We willen de lucht, de zeeën en rivieren schoonmaken en het leven erin terugbrengen, want we willen weer de prikkeling van schone lucht kunnen voelen, verre bergen kunnen zien en leven in het ritme van moeder Aarde.
We willen de dieren en planten die ons voeden, dankbaar zijn en met liefde behandelen.
We zoeken rust in onze woongebieden, en tijd om daarvan te genieten.
We willen dat alle mensen te eten hebben en in vrede samenleven, zonder wapens.
We zoeken geen strijd.
Dan kunnen we dat aan onze kinderen meegeven, zodat ze trots op ons zullen zijn.
 
We hebben altijd geluisterd en geleefd naar uw woorden.
Maar als u onze vrije wil en vrije keuze wilt afnemen, geven we in feite ons leven uit handen, en leveren we ook de Aarde uit aan u. Besef dan dat we daar niet licht over denken en dat we dat niet makkelijk doen, want dat is een groot goed en we hebben weinig vertrouwen in uw motieven.
 
Toch zullen we jullie dankbaar zijn voor alles dat jullie ons geleerd hebben.
De tijd is nu... de verandering is al begonnen. Het is aan u om daarin mee te gaan.
Alstublieft respecteer onze vrije wil en laat ons zelf keuzes maken.
Dan zullen we u kunnen gedenken als Ouderen die ons alles geleerd hebben dat ze wisten, die wellicht fouten maakten, maar die het goed met ons voor hadden.
 
Wim Roskam
schrijver van ‘Kiezen voor Vrije Keuze’
Marianne Agterdenbos
therapeute NAET en Biofotonen
 
Als u hier achter staat, en dit aandurft, mag u uw naam toevoegen, maar voelt u zich niet verplicht.


Lees/Download hier het pdf-document van deze tekst.
Print het uit, onderteken het als je wilt en stuur het door aan wie u maar wilt.

Verder naar beneden vindt u de ENGELSE versie van deze tekst.

Wilt u reageren op deze brief?
Ga dan naar akaijaforgaia.com. Onderaan kunt u reacties plaatsen.

of stuur een emailtje naar atelier@akaija.com (Wim Roskam)

Gezien de grote populariteit die deze brief begint te krijgen, nog versterkt in deze tijd van Occupy Wallstreet, (deze brief is zelfs in het tijdschrift Spiegelbeeld opgenomen in het januari-nummer van 2012) zijn we nu voornemens een handtekeningenactie te starten en deze brief daadwerkelijk onder de aandacht te brengen van regeringsleiders, te beginnen in Nederland.

Wordt vervolgd!!

***********

English version of the this text
Read/Download the English pdf-document
Print it out, feel free add your name, send it to your contacts

In 1854 the Indian Chief Seattle addressed the White Chief in Washington about the Indian doubts   considering the plans of the white men with their lands. Now, in 2009, this speech finds itself a successor in the letter of a white man, written to all the government chiefs in the world.
But in fact it is written to us all... to unite and change our ways. The time is now. Please read this letter and pass it on.
Our goal is to read this speech aloud, to make it heard in the heart of the governments and of us all, and to ask for a peaceful change in the world.

Apeldoorn, Netherlands, 2009 


To all our Brothers and Sisters, Members of the Council,
Members of the ‘secret’ Government,
 
When I was small I heard about dying fish in our rivers. This hurt me and I wondered why this was happening.
But what could I do?
Who cares about listening to a child?
 
I’m a grown up now, but our fish are still dying.
I hear the whales and dolphins, our brothers in polluted oceans. They call for help.
They’re hunted down for scientific research.
Your sonar damages their hearing and they die on our beaches. Is this science?
But you know... their singing brings Love in the water of the sea and so they protect us.
Now they call for our aid. Don’t you hear them?
 
I listen to the birds. They followed us to our cities and lighten our souls by their singing.
Their relatives are confined in small boxes and slaughtered by millions.
They can’t walk, but are kept alive with what you call medicines.
Then our children are told this meat is healthy.
 
I love cows and pigs. They too are our brothers.
They are fed with crunched fish and meat, but they’re vegetarians.
You force the farmers to mark them and to inject them with your medicines.
Aren’t they allowed names anymore? Who comforts them when they are crying?
How will an unhappy cow produce healthy milk?
I don’t need science to answer that question.
 
We hear your voice every day through TV and read your words in the papers.
My whole life I have heard your voice. I grew up this way.
Maybe we are children still, and we hope you’ll give us the example of wise elders.
 
In our gardens and orchards bees are taking care of the new crop, fertilizing the flowers.
But now many bee colonies are dying. Their buzz is fading.
Then who’s going to fertilize the flowers?
Does this mean soon there will be no fruits on the trees?
Then, when we raise our children, who will teach them the taste of an apple?
 
You now demand that our daughters be injected to protect them against cancer.
Scientists say that this is for their health, but other scientists say this is unproven yet and that it’s poison.
Who are we to believe? Science should be honest, shouldn't it?
When science, always quoted by you, tells two contradictory viewpoints, one of these must be a lie.
That’s scientific logic.
 
Is it fabrication?
And when a pestilence breaks out... will you then force all to be poisoned with the same fluids?
Or do you grant each and all of us our free will to make decisions, even if they seem irrational?
We are children and we want to trust you, because you are our representatives.
But we lose our faith in you. Can you understand this?
 
Our cities hurt our eyes, our ears and our noses.
Cars consume all the oxygen and fumes pollute the air.
You state that we should change to nuclear power, but I’m afraid of this.
Why don’t you tell the people that for ages very simple solutions exist to generate power?
Aren’t we allowed to know this? Are you afraid of change?
 
When I look out of the garden at night to the skies above I can hardly see the stars.
But when I’m in the desert, far from our cities, I see thousands of stars, so many that I’m silent in astonishment and craving. I see the Galaxy as a river of light and life.
Where have all the stars above our cities gone?
You’ve taught us we are a civilized country. And that the European Union is now a Union of civilized countries.
I believed this.  But now I’ve trouble sharing your opinion.
 
We learned that the Great Spirit is a God of unconditional Love and that we should live by his example.
Why then, so I wonder, are other countries subjugated and tied to our rules?
Why are their national riches plundered, but they can't pay their debts?
Why are their inhabitants too poor to stay alive?
Why do you allow that weapons, our weapons, tear apart their tribes?
And why are our medicines tested on their inhabitants?
Why don’t you demonstrate the love of the Great Spirit?
In your deeds we don’t recognize your words.
 
Everywhere around us aerials are erected, emitting radiation every second of the day.
We have listened well to your voice, because we now all carry small mobile emitters with us.
That way we can be found and tracked always and everywhere.
Your scientists tell us this radiation is safe.
But why are so many people suffering from this?
We’ve now lost the rhythm of Gaia, our mother Earth; our bodies don’t find rest and our society works 24 hours per day. And to sleep we are prescribed medicines.
Is this your idea of a civilized country?
 
All our documents are provided with hidden transmitters and you oblige us to carry them everywhere.
Will we soon loose our names, our identities, and will we be numbers in your computers?
You’ve told us that we work for our future, for safety and comfort.
But the money we’ve saved appears to lose its value.
Yet we read that your own incomes are growing even now there’s crisis.
People lose their jobs, their homes and they are unhappy.
So they buy liquors and cigarettes and to forget they are prescribed more medicines.
How can this be?
 
Why is it that many natural medicines are forbidden now?
Why are the natural ingredients in our food killed by radiation?
Why will soon vitamins and minerals be expelled from our food?
Then we get ill.
I read that in some countries the court forces people to be injected with your poison when they have cancer.
And our health therapists are prosecuted when they advise natural therapy instead.
 
We don’t understand your wise words anymore. You contradict yourself.
So maybe you’re just one of us, maybe a big brother... bullying us.
 
Maybe we were foolish placing our responsibility in your hands, because look what has become of our beautiful planet...
The air is polluted, the sea contaminated, the land is ripped of it’s riches and its animals locked up as production units.
We are lonely, and yet we are with so many.
We long for harmony, togetherness and unity.
Aren’t we all Keepers of the Earth? Didn’t the Great Spirit give us this task?
 
In the past we killed our Red Brothers and occupied their grounds.
We conquered overseas countries and colonized the lands.
Now you have spacecraft and visit other planets.
Will you now colonize other planets, just like we did America? Build cities?
What are your motives, so I wonder?
Because it looks like you make mankind a dying race itself.
Don’t you understand that unconditional Love, and Gratitude... are the real keys to make this world a paradise, capable of housing even billions of humans living in harmonious co-existence with each other and with animals and plants, since we are all part of this Nature... of this Earth... of the Cosmos... of the Great Spirit.
And doesn’t this include you too?
 
Members of the Council, of the Governments Worldwide, Brothers and Sisters...
 
Maybe we should reclaim our responsibility.
Then we relieve you of your task.
Maybe you don’t see it yet, but we are uniting.
Everywhere people stand up, contacting their brothers and sisters worldwide.
We reconnect to our animals that call for our help.
We reconnect to our ancestors and guardian angels, whose silent voices speak to us.
We reconnect to our brothers in the universe with whom we already exchange signals through our crop circles.
We are re-membering.
Do you hear our call?
Will you listen when our United Voice reaches your ears?
 
The same red brothers, whose land was taken, tell us 2012 is an important Year of the Sun.
That change will come.
It’s nearly that time.
 
We are the children of a new world.
We wish to clean the air and the rivers, bring life back into the seas, because we wish to hear again the murmur of the rivers, see distant mountains in the clean air and feel the vibrations of Gaia, our mother Earth.
We wish to be grateful to our brothers and sisters, the plants and animals that feed us and treat them with love.
We seek for rest in our villages and we long for time to enjoy this.
We wish that all people eat and live in peace together, without weapons.
We seek no battle.
Then we can teach our children and make them proud of us.
 
We’ve always listened and lived by your standards.
But now that you ask us to give up our identity, our freedom of choice, then in fact we give you our lives, we even give you the Earth in your hands. Then realize we don’t think light of this, and that we will not do so easily, because this is a great good and we doubt your motives.
 
Yet we will be grateful for all that you taught us.
The time is now. Change is coming. It’s up to you to join us.
Please respect our free will; let us make our choices, in the faith that you’ve taught us everything we need to know.
Then we can commemorate you as Elders who may have made mistakes, but whose intentions were good.
 
 
Wim Roskam, author of ‘To opt for freedom of choice’
Marianne Agterdenbos, Biophoton therapist

If you agree with the contents, feel free to add your name and to pass this message on.
 
 
Wim Roskam, author of ‘To opt for freedom of choice’
Marianne Agterdenbos, Biophoton therapist
 
If you agree with the contents, feel free to add your name and to pass this message on, or place it on your website.

Vaccinaties

Wat ons via opvoeding en zelfs via wetenschappelijke(!) opleiding geleerd wordt is dat vaccinaties verantwoordelijk zijn voor een substantiële verbetering van de volksgezondheid.

Maar uitgebreid onderzoek van Vaccine Injury toont het tegendeel aan, nl. dat ongevaccineerde kinderen veel gezonder zijn.

Ongevaccineerde kinderen lopen veel minder risico op auto-immuunziekten, zenuwziekten en endocriene ziekten dan hun gevaccineerde tegenhangers. De Duitse homeopathische arts Andreas Bachmair verzamelde gegevens van meer dan 8.000 ongevaccineerde kinderen en vergeleek deze met data van 17.641 gevaccineerde kinderen die meededen aan het Duitse KiGGS-onderzoek.
De kinderen van beide studies vielen in de leeftijdscategorie 0-17 jaar, maar de meeste kinderen in de studie naar ongevaccineerde kinderen waren acht jaar of jonger. Gedurende beide studies is gebruikt gemaakt van dezelfde criteria.
De gezondheid van ongevaccineerde kinderen bleek in elke categorie van beide studies vele malen beter te zijn dan die van gevaccineerde kinderen. Gevaccineerde kinderen bleken twee keer zo vaak last te hebben van allergieën dan ongevaccineerde kinderen. Bovendien liepen gevaccineerde kinderen acht keer meer kans op astma of chronische bronchitis dan ongevaccineerde kinderen. In 1980 leed tien procent van de Westerse bevolking aan een allergie, nu is dat al dertig procent.
Een ander significant verschil tussen de twee groepen werd duidelijk na het observeren van de categorie auto-immuunziekten. Minder dan een half procent van de ongevaccineerde kinderen bleek een auto-immuunziekte te ontwikkelen, terwijl zeven procent van de gevaccineerde kinderen was gediagnosticeerd met een auto-immuunziekte. Volgens het Amerikaanse Nationale Gezondheidsinstituut NIH lijdt bijna een kwart van de Amerikanen vandaag de dag aan tenminste één auto-immuunziekte.
Ook hadden ongevaccineerde kinderen minder vaak last van neurodermatitis, herpes, middenoorontstekingen, hooikoorts, hyperactiviteit, scoliose, epileptische aanvallen, migraine en hoofdpijn en schildklieraandoeningen dan gevaccineerde kinderen. Er was maar één categorie waarin de cijfers nagenoeg hetzelfde waren, namelijk diabetes mellitus. Maar slechts 0,2 procent van de kinderen jonger dan 20 jaar zal deze ziekte krijgen.

Bekijk hier de gehele studie van Andreas Bachmair terug.

Of download de pdf (engels) met statistische bewijzen.

De, wellicht brutale, vraag die zich nu aandient is hoe neutraal het reguliere medische establishment nu feitelijk is. De meeste mensen hebben de beste bedoelingen voor elkaar, alternatief of regulier maakt daarbij niet uit. Maar hoe vrij is de keuze is die mensen voorgeschoteld krijgen?

Advies: laat je heel goed voorlichten door verschillende bronnen en maak daarna beslissingen vanuit je hart. Dan kies je bewust! En welke je keuze daarna ook is... het is voor jou de goede keuze.

***

Bij het lezen van dit boek, waarbij Linda's gevecht tegen baarmoederhalskanker centraal staat, vraag je je af die ziekte verkomen had kunnen worden als ze gevaccineerd zou zijn tegen baarmoederhalskanker. Over de keerzijde van het vaccineren was destijds amper kennis beschikbaar. Dat is nu, met de komst van internet wel anders. Daarom ben ik ervan overtuigd... met de kennis die er nu voorhanden is zou ze beslist weigeren zich nu te laten vaccineren.

Wetenschap is een groot goed, laat dat duidelijk zijn, maar de wetenschap als instituut heeft in het Westen zoveel invloed gekregen dat zij in de media vaak gebruikt wordt om ons denken te programmeren, te vormen en te beheersen, met de woorden: 'dit is wetenschappelijk bewezen'.

Ter illustratie...

Wetenschapper verdrinkt in rivier met gemiddelde diepte van 25 cm

Het dilemma is het volgende: Denken met je hersenen / luisteren naar wat je hart je ingeeft.

Op het gevaar af dat ik diverse mensen tegen me in het harnas jaag... wil ik zeggen dat rationeel denken, waar de moderne wetenschap meestal op gebaseerd is, ontoereikend is om tot de kern van het leven door te dringen. Rationeel denken alleen is eenzijdig en zelfs gevaarlijk. De balans komt pas wanneer ook het hart wordt ingeschakeld. Dan wordt Liefde toegelaten in het denkproces en kun je antwoorden vinden die anders onbereikbaar zijn.

De dan gevonden antwoorden lenen zich echter niet zo om in schema's en formules weer te geven.

Simpel testje om uw rationeel / gevoelsmatig 'denken' te onderzoeken.

Multiple Choice
Gegeven stellingen:
A. 1 + 1 = 1
B. 1 + 1 = 2
C. 1 + 1 = 3

Welke van bovenvermelde stellingen is of zijn juist volgens u?
(meer antwoorden geoorloofd).
Stelling A
Stelling B
Stelling C
.

Rationeel denken mensen zien alleen antwoord B als juist.
Gevoelsmatig ingestelde mensen kunnen zich vinden zich in alle drie de beweringen.

Uitleg
1+1=1, want alles is altijd 1. Zoek niet buiten jezelf, je bent er deel van.
1+1=2, tel je 1 bij 1 op, dan kom je in de telling op 2 uit.
1+1=3, waar er 2 in liefde bijeen komen ontstaat nieuw leven.

Twijfel je nog? Bedenk dan dat 'de waarheid' niet gevonden kan worden als je puur rationeel denkt.
Je hoofd denkt... je hart weet.

Als je in je verstand blijft zitten, dan zul je dit vermoedelijk niet kunnen begrijpen. En dat is precies het probleem van deze tijd... rationele denkers laten zich hiermee niet overtuigen.

Dit dus ter illustratie van het dilemma rondom de wetenschap.

Wat heeft dit nu met baarmoederhalsvaccinaties te maken?

Meer dan je wellicht 'denkt'...

Ik raad je ten zeerste aan om jezelf goed te informeren en niet slaafs te denken: "Als die persoon (vriend, familielid, arts, specialist, wtenschapper, regeringsleider, etc) het zegt, dan zal het wel goed zijn". Denk zelf na. En.... luister naar wat je hart je ingeeft.

Besef dat je vrijheid van keuze hebt, dat je vrij bent in je handelen.
En zelfs als je dat ogenschijnlijk niet bent... ben je nog steeds vrij hoe je omgaat met dat wat er op je pad komt.
Word je boos, of bekijk je het vanaf een hoger level?

Maak je een bewuste, weloverwogen keuze en als je je dan niet wilt laten inenten dan is dat goed.
Of ls je je dan wel wilt laten inenten, (
of als je je kind wilt laten inenten) dan is dat ook goed!

Maar... laat je je b.v. intenten omdat het je gezegd wordt, en omdat dat wel makkelijk is (het is tenslotte de makkelijkste weg... denk je, maar vergis je niet!), dan gedraag je je slaafs en legt de verantwoordelijk voor je gezondheid buiten jezelf. Dan zou je weleens terecht spijt van je beslissing kunnen krijgen en wellicht wordt je weg in dit leven veel moeilijker dan je dacht.
Het is jouw lichaam (of jouw gezin). Je hoeft je door niemand een mening op te laten dringen en je handelen te laten sturen. Besef dat je vrij bent in je keuze. Overweeg je beslissing, weeg alles af, overdenk het, en neem dan de beslissing die voor jou/jullie het beste voelt.

Welke je keuze daarna ook is... het is de juiste. Soms bewandel je een omweg... omdat het niet om het doel gaat, maar om de weg erheen. Dan bestaan er geen omwegen meer.

Durf je de verantwoording voor je eigen leven te nemen?
Durf je te handelen naar wat je voelt als het juiste om te doen?
En kun je vervolgens leven met de beslissing die je genomen hebt?

En daarmee zeg ik precies waar het boek 'Kiezen voor Vrije Keuze' echt over gaat.

***

Websites met kritische informatie over Vaccinaties

www.despuiblijferuit.nl

Eén zeer interessant artikel, waar bovengenoemde website naar verwijst, zegt in mijn ogen eigenlijk alles over vaccinaties... de Hopewood Children: 87 weeskinderen in Australië, nooit ingeënt, kregen gezonde voeding te eten. Geen van hen werd ooit ziek, behalve enkelen die zich aan junkfood tegoed deden. De combinatie van vaccinaties en onvolwaardige voeding maakt mensen kennelijk ziek. Lees verder op deze link.

***

Inschrijven op een kritische nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom vaccinaties kan hier:
De Hoogste Tijd

***

Op de site van Verontruste Moeders kunt u veel informatie vinden m.b.t. vaccinaties in het algemeen,
en ook andere ontwikkelingen binnen onze maatschappij onze gezondheid betreffende.

***

Een hele duidelijke en begrijpelijke website is deze: Vaccinvrij, van Door Frankema.
Ze heeft ontzettend veel tijd en onderzoek gestoken om de lezer een doordachte te keuze te laten maken als het om vaccineren gaat. Het is onderhand een geheel boek dat ze online heeft gezet.

Vooral wat ze over zichzelf schrijft is veelzeggend:
"Toen ik begon met het verzamelen van informatie over vaccineren kwam ik er al gauw achter dat de discussie over vaccineren veel verder gaat dan het onderwerp 'vaccinatie' zelf. Wat mij betreft gaat het - net zoals zoveel dingen in deze tijd - om bewustwording. Velen van ons zijn bezig de weg terug naar binnen te vinden - met andere woorden; we laten ons niet langer leiden door angst, maar door liefde en een diep innerlijk weten."

***

Teuni Kuiper heeft een studie / boek geschreven 'De Verborgen Gevaren van Vaccinaties', met als doel om dit gratis te verspreiden onder zoveel mogelijk mensen, en liefst onder de medici en beleidsmakers. Dit boek is wetenschappelijk uitstekend onderbouwd. Download hier haar boek als Word-Document of als PDF-document.

Teuni Kuiper: De verborgen gevaren van vaccinaties - DOC

Teuni Kuiper: De verborgen gevaren van vaccinaties - PDF

***

Denk verder nog eens na over onderstaande verklaring...
Dat is een verklaring die je voor de inenting door je arts zou kunnen laten ondertekenen.

Daarmee kun je hem in de toekomst aansprakelijk stellen voor als er door inentingen gezondheidsschade op zou treden.
Nou zijn wij (Wim & Marianne van Akaija & Art) beslist geen voorstander van het Amerikaanse voorbeeld waarin iedereen elkaar achtervolgt met rechtzaken om maar geld bijeen te graaien, dus dit formulier is niet ons gebruiksadvies.

Maar... zo'n formulier kan wel een eye-opener zijn!!

Wat we eigenlijk bedoelen te zeggen is dit:
Besef dat je hiermee de verantwoordelijkheid voor jouw eigen leven in feite buiten jezelf legt......

Inentingsverklaring - DOC

Inentingsverklaring - PDF

Electronen Spin Inversie

Gezondheidprobleem: Straling
Een modern gezondheidsprobleem dat zich mag 'verheugen' in toenemende belangstelling, heeft te maken met EMF (= Electro-Magnetic-Fields), ofwel electromagnetische straling veroorzaakt door alles dat met electriciteit te maken heeft.
De belangrijkste klachten als gevolg van deze straling zijn:
Toenemende overgevoeligheid
Chronische vermoeidheid.
Overige klachten die een rol kunnen spelen zijn:
slapeloosheid, rusteloosheid, concentratieverlies, veranderde bloeddruk, hoofdpijn, duizeligheid, toenemende allergieën etc.
Vreemd bijverschijnsel dat vaak met deze klachten gepaard gaat is:
Niet of zelfs averechts reageren op medicaties van welke aard dan ook.

Hoe noemen we dit verschijnsel?
Binnen de Biofotonen-Therapie noemen we dit: electronen-spin-inversie. Je zou het echter ook een 'om- of inklappen' van het energieveld van uw lichaam kunnen noemen.

Hoe kunnen we dit constateren?
Tijdens het meten van een cliënt kan het voorkomen dat geen enkel meridiaanpunt een normale waarde aangeeft. Elk punt 'valt af'. In veel gevallen is er dan sprake van een 'electronen-spin-inversie'. Voordat er verdergegaan kan worden met de diagnose moet daarom eerst dit verschijnsel uit uw systeem verwijderd worden. Dat duurt slechts enkele minuten!
Gaan we daarna verder met de meting dan blijken er ineens heel veel meridiaanpunten wèl normale waardes te geven. De spin-inversie 'overschreeuwde' dus al het andere.

Hoe komt u eraan?
Er is altijd een combinatie van 2 factoren nodig waardoor een electronen-spin-inversie kan optreden:
1. Een verzwakt afweersysteem.
Uw afweersysteem kan verzwakken als u te maken heeft met stress op uw werk, stress binnen uw relatie, onverwerkte trauma's, langdurig verdriet, spanningen, etc. Maar ook als u b.v. slaapt in een aardstraal (een 'afwijking' in het aardmagnetisch veld), of als u langdurig blootstaat stralingsbronnen, dan zal na verloop van tijd (maanden tot jaren) uw afweersysteem niet meer in staat zijn u te beschermen.
2. Een electro-magnetisch veld dat voldoende sterk is.
Komt u met zo'n verzwakt energiesysteem binnen een sterk electro-magnetisch veld, dan kan het heel gemakkelijk gebeuren dat u een electronen-spin-inversie oploopt.

Het nare is, als je eenmaal een electronen-spin-inversie hebt, dan raak je dat maar heel moeilijk kwijt, want dit verschijnsel houdt zichzelf in stand. Het verzwakt je energiesysteem namelijk nog meer, en is er dan steeds minder nodig om je in die situatie te houden. Zelfs een relatief zwak electro-magnetisch veld is dan al genoeg. Je komt in een neerwaartse spiraal. Niet alleen lichamelijk, maar omdat je hele leven hierdoor beheerst kan worden, gaat dit ook in geestelijk opzicht doorwerken. Je verliest je 'levenskracht of levensgeluk'.

Mensen die hier heel erg last van hebben zullen niet graag lang achter de computer zitten, hebben moeite zich tussen veel mensen te begeven, voelen zich heel snel moe worden als ze in een trein zitten, etc. Ze kunnen gewoon nergens meer tegen.

Wat is er aan hand?
Een electronen-spin-inversie is - het woord zegt het al - een natuurkundig verschijnsel uit de quantum-fysica op atomair niveau. Een atoom bestaat uit een kern met daaromheen de electronen. Heel simplistisch voorgesteld kun je een atoom vergelijken met de zon (de kern) en de planeten (de electronen).
Elke planeet draait ook om z'n eigen as, waardoor op Aarde de zon in het Oosten opkomt en in het Westen ondergaat. Ook electronen bewegen zich ook om hun eigen as, maar in een veel ingewikkelder patroon en in een ongekend hoog tempo, je spreekt dan over een trillings frequentie.
Worden de electronen nu continu verzwakt in hun beweging, b.v. door stress, dan zal hun trilling zich verlagen. Uiteindelijk komt er een moment dat het electron zich 'omgekeerd' gaat gedragen. Zou dit bij de Aarde gebeuren dan zou de Aarde zich om z'n as kantelen en in de tegenovergestelde richting gaan draaien. De zon zou dan in het Westen opkomen en in het Oosten ondergaan.

Onze aura is het energieveld dat werkt als een filter tegen alle prikkels die er bij ons binnenkomen. Prikkels zijn alles dat wij waarnemen met onze zintuigen, dus kleuren, geuren, geluiden, aanrakingen, maar ook alles dat wij niet bewust waarnemen, zoals stralingen en trillingen. Aura's en gedachten van andere mensen worden ook door de aura gefilterd.
Als onze aura, ons energie-uitstralingsveld, niet goed werkt dan worden we doodmoe van alle prikkels die er bij ons binnenkomen. Al onze energie gaat op aan het vechten tegen deze prikkels en op termijn ontstaat er dan chronische vermoeidheid, overgevoeligheid en alles dat daar het gevolg van is.

Als er sprake is van een electronen-spin-inversie wordt onze aura niet meer van voldoende energie voorzien omdat een groot deel van de electronen waaruit ons lichaam is opgebouwd a.h.w. energie verbruikt in plaats van energie uitzendt. De electronen draaien geïnverteerd of omgekeerd, vandaar het woord spin-inversie (omgekeerd draaien).

Wat kun u er zelf tegen doen?
Als u zich herkent in de bovengenoemde klachten, en dus mogelijk een spin-inversie heeft, dan zou u de 2 oorzaken uit uw leven moeten elimineren, dus uw afweer versterken (stress vermijden en liefst oplossen) en uit de buurt blijven van electro-magnetische velden. Maar dat is niet zo eenvoudig.

We zijn tegenwoordig omringd door ongekend veel electriciteit, dus overal zijn electro-magnetische velden. Belangrijke boosdoeners zijn o.a. DECT-telefoons, wekkerradio's, hoogspanningsmasten en GSM en/of UMTS-zendmasten. Sommige zaken kun je vervangen (er bestaan inmiddels 'stralingsarme' DECT-telefoons, al is met draad veel beter), maar niet voor iedereen is het weggelegd om te verhuizen.

Uw afweer versterken is de andere insteek, maar dat is netzomin eenvoudig. Alhoewel...
Vakantie in een rustige, liefst stralingsvrije, omgeving, is b.v. een goede manier.
Datgene gaan doen waar je hart naar uitgaat is èrg belangrijk.
Stress op het werk wordt niet zelden veroorzaakt doordat mensen niet het werk doen dat ze eigenlijk zouden willen doen.
Gezonder eten, waar meer (licht)energie in zit.
Uw trauma's uitwerken. Uw verdriet loslaten, verwerken.
Goede voedingssupplementen kunnen u meer energie geven.
Zo zijn er heel veel dingen die u kunnen helpen, maar... zoals gezegd... simpel (en goedkoop) is het niet altijd.

Wat kan de biofotonen-therapeut hiertegen doen?
Met behulp van de StarLight kan een electronen-spin-inversie binnen enkele minuten ongedaan gemaakt worden. Uw lichaam krijgt namelijk door de StarLight als het ware een licht-energie-stoot zodat de electronen weer terug normaal kunnen gaan draaien of trillen.

Vroeger was daar een druppeltje bloed voor nodig van de cliënt. Dat (de lichtfrequenties ervan) werd door de StarLight 'ingelezen' en gecorrigeerd teruggegeven aan het lichaam, waarna de electronen-spin-inversie verdween.
In haar praktijk gebruikt Marianne (zie www.ibta.nl voor meer adressen) gebruik van een sieraad/instrument dat door Linda is doorgegeven. Dat voorwerpje heeft namelijk precies het goede 'programma' om hetzelfde te doen, namelijk 'omkeren'. Het is een transformatie-instrument. We hebben daar inmiddels vele honderden positieve ervaringen mee opgedaan, en veel therapeuten en binnen en buitenland gebruiken het in hun praktijk. Het heeft een naam meegekregen: Akaija.

Voorkomen dat de spin-inversie weer terugkomt
Om te voorkomen dat de electronen-spin-inversie weer terug komt dient uw afweer- of uw energiesysteem weer sterker te worden. Bovengenoemde maatregelen zijn daarbij heel belangrijk, maar wat zich bewezen heeft als een uitstekend middel om een spin-inversie te voorkomen is ditzelfde instrumentje: de Akaija. De Akaija is als sieraadje aan een kettinkje om de nek heel gemakkelijk te dragen. Het is een bolvormig sieraadje van goud of zilver dat in zich het principe van omkering (inversie) of transformatie symboliseert. Bovendien heeft de naam 'Akaija' een bijzondere betekenis: Wij zijn Een. Volg deze link naar de pagina over de Akaija.

Door dit sieraad, of instrument, te gaan dragen ondersteunt u de verdere behandeling, want dat waar u eigenlijk voor komt, de ziekte, de klachten, zullen natuurlijk ook gediagnoticeerd en behandeld moeten worden.

Mocht u een Akaija nodig hebben, dan krijgt die u als cliënt in Marianne's praktijk tegen een gereduceerd tarief.

De Gezondheidszorg - een Vooruitblik

Direct naar het stukje over :
Apeldoorn wereldprimeur intro
Begin rondleiding
Nieuwe genezingsaanpak bij kanker

Apeldoorn heeft een wereldprimeur!
In Apeldoorn loopt een weg richting de bossen. Je komt langs een paar sportvelden, en als de laatste huizen en velden achter je verdwijnen krijgt het bos alle ruimte en wordt het rustiger. De gemeente Apeldoorn heeft een groot gedeelte van dit bos tot beschermd gebied verklaard en de mensen in Apeldoorn zijn erg trots op wat ze de afgelopen jaren bereikt hebben.
Apeldoorn speelt nu een voortrekkersrol in Nederland, het is in korte tijd een hele mensvriendelijke stad geworden. Nog maar een paar jaar geleden werd de laatste torenflat afgebroken en ervoor in de plaats kwamen groene wooncentra. De stad heeft wel wat van het omringende weidegebied in gebruik moeten nemen, maar daar staat tegen over dat je zelfs in het centrum van Apeldoorn nu het gevoel krijgt dat je in een rustige dorpkern vertoeft.

Ook heeft Apeldoorn als eerste grote gemeente al enige tijd geleden besloten alle zendmasten te vervangen door kristalenergie-gestuurde antennes.
Die kennis was al heel lang bekend, maar kreeg maar steeds geen kans. Toen als de gevolg van de Grote Bewustwording in 2012 de geheime krachten achter het wereldtoneel werden ontmaskerd en het veld moesten ruimen, gingen grote multinationale olie- en voeding- en farmaciekartels failleit.
Dit had ondermeer tot gevolg dat er vele tot dan toe geheim gehouden uitvindingen openbaar werden. Zo werd het ineens mogelijk om zonder gevaar hele oude kennis vrijelijk ter beschikking te stellen voor het welzijn van de mensheid. Deze kristal-antennes zijn daar een voorbeeld van. Veel mensen in Nederland maken trouwens al langere tijd gebruik van een nieuw soort computers die zelfs geen stroomtoevoer meer nodig hebben, maar helemaal op energie uit de lucht werken. Onderzoekers die zich met deze kennis bezighouden verwachten dat zelfs deze computers straks overbodig zullen worden, want ze hebben al ontdekt dat de mensen de afgelopen eeuw steeds gevoeliger geworden waren en steeds meer beginnen te vertrouwen op hun intuïtie en beseffen dat ze op gevoelsniveau met elkaar kunnen communiceren. Ook nemen bij steeds meer mensen het vertrouwen in eigen kunnen toe, waardoor het kunnen memorizeren van hele boeken moeiteloos gaat.
De computer wordt daardoor steeds minder belangrijk. Maar zover is het nu nog niet.

Het begon al direct toen de oude telefonie-antennes en hoogspanningsleidingen verdwenen. Het leek volgens veel mensen wel alsof er een loodzware druk van hun hoofd en schouders gehaald werd toen de laatste hoogspanningsleidingen uit de omgeving werden verwijderd en de energievoorziening via energie-gevende kristallen werd gedistribueerd naar alle woongebieden. Men was daar eerst uiterst verbaasd over geweest, totdat men zich realiseerde dat de afgelopen eeuw juist de aanwezigheid van al die harde electromagnetische trillingen had veroorzaakt dat de latente aanwezige kracht van de mensen om op fijnstoffelijke wijze te kunnen communiceren zich in versneld tempo had ontwikkeld. Net zoals een plant zich door het asfalt, tegen de verdrukking in, een weg naar het licht weet te banen.
Wat de geheime machthebbers zich niet realiseerden was dat ze ongewild de ontwikkeling van de mensheid hadden versneld.

Nederland had in de wereld al een toonaangevende positie als het gaat om alternatieve therapieën, maar nu heeft Apeldoorn als eerste gemeente een grote stap gezet naar het samengaan van tientallen verschillende behandelmethoden... het eerste Herstellingsoord voor Lichaam en Geest is geopend.

Laten we eens kijken hoe het daar is.
Als we over de kronkelende weg tussen bomen en bloementuinen naar het centrum lopen valt ons op dat er geen auto's te zien en zelfs niet te horen zijn. Er lopen wel wegen naar toe, maar daar mogen alleen electrisch aangedreven auto's rijden. We lopen toch naar de hoofdingang, vraag je je af? Maar nee, het blijkt dat er geen echte hoofdingang is. Er zijn verschillende ingangen. Waar wij nu lopen worden we begroet door een groep spelende kinderen van alle leeftijden. Er lopen enkele volwassenen tussen en als we vragen waarom er zoveel kinderen zijn hier, vertellen ze ons vertellen dat de meeste kinderen hier weeskinderen zijn. Maar er komen ook vaak kinderen uit de buurt omdat het hier zo gezellig is. Wat ook opvalt is dat er veel verschillende dieren rondlopen, die zich hier kennelijk erg thuis voelen.

Nu zien we delen van de gebouwen waar het centrale deel van dit herstellingsoord uit bestaat. Het zijn geen vierkante gebouwenblokken meer zoals er in Apeldoorn nog steeds een aantal overeind staan. De mensen willen natuurlijker wonen en niet meer in rechthoekige woonblokken opgesloten zitten, vandaar dat ze nu vooral voor ronde vormen kiezen. Zo ook hier. Vanuit de hele wereld hebben kunstenaars en wetenschappers op het gebied van Feng Shui en de Helige Geometrie samengewerkt om de architecten te adviseren hoe deze gebouwen van het herstellingsoord te componeren tot een integratie van schoonheid, energetische kracht en functionaliteit. En dat alles om mensen en zelfs dieren te kunnen helen, en indien mogelijk te genezen.

We worden verwelkomd door een vrouw die al op onze komst was voorbereid. We hadden geen tijd afgesproken, maar ze loopt naar ons toe alsof ze had zitten wachten. "Ik wist dat jullie hier naar toe liepen," zei ze vriendelijk lachend. Het is nog steeds even wennen nu zelfs vreemde mensen elkaar zo goed aanvoelen, maar het is wel heel handig. Straks hebben we niet eens meer een agenda nodig. "Hallo, ik ben Ariane," stelt ze zich voor en zegt dat ze ons een rondleiding geven over het terrein en door de verschillende gebouwen. Ze vertelt vol trots hoe blij ze is dat ze hier werkt en vraagt daarna of we voldoende tijd we hebben, want er is zoveel te zien en te vertellen.

Al lopend begint ze te vertellen hoe dit herstellingsoord tot stand gekomen is.
Toen in 2012 de reeds heel lang voorbereide coup om de totale controle over de mensheid te verkrijgen mislukte, kwam er kettingreactie op gang die het einde betekende van grote machtsconcentraties. Vooral de olieindustrie, de wereldbanken en de farmacie verloren alle geloofwaardigheid vanwege hun betrokkenheid bij de coup. Voor die tijd zochten veel mensen al voor natuurlijker medicijnen, gezondere voeding en behandelmethoden die lichaam en geest als een geheel bezien, maar sindsdien werd de roep om de mens en niet de apparatuur centraal te stellen zo groot dat reguliere medische wetenschap het roer totaal heeft omgegooid en is gaan samenwerken met wat tot dan toe de 'alternatieve' zorg werd genoemd.
"We moesten wel oppassen dat mensen niet alles overboord gooiden hoor," vertelt ze. "Want dat zou niet goed zijn. Er zijn heel veel goede ontwikkelingen geweest en bijzondere uitvindingen gedaan. Maar het lijkt wel alsof veel apparaten overbodig zijn geworden. Wacht... ik zal jullie een voorbeeld laten zien," zegt ze en ze trekt ons mee naar een gebouwtje rechts van ons. Het gebouw valt nauwelijks op in het groen. Het dak is rond en de muren lopen in vreemde hoeken schuin naar achteren weg.

Ze ziet ons nieuwsgierig kijken naar de muren en is onze vraag voor: "Dit gebouw is in een stervorm gebouwd," zegt ze. "De architecten hebben geleerd dat zo de energieën, waarmee binnen gewerkt wordt beter geconcentreerd kan worden in de onderzoeksruimten.
We gaan naar binnen en het eerste dat opvalt is dat het zo licht is hier binnen. Het lijkt haast wel alsof er geen dak op zit, zoveel zonlicht schijnt hier naar binnen. "Dat is niet overal zo hoor," zegt ze alsof ze weet waar we aan denken. "Sommige ruimten zijn bewust afgeschermd van het zonlicht om beter te kunnen observeren.

We komen een ruimte binnen en ze laat ons even tijd de ruimte in ons op te nemen. We kijken rond, zien een mooie afgewerkte halfronde tafel staan en een man die er glimlachend naar ons staat te kijken. Ook hij wist al van onze komst. Er staat iets dat om een computer lijkt en aan het plafond midden in de ruimte hangt een vreemd soort kristallen lamp. Daaronder, op de vloer precies onder de lamp zien we een ronde ring in de grond verwerkt. We begrijpen dat er van ons verwacht wordt dat we nu proberen te raden waar deze ruimte voor gebruikt wordt, maar we komen er niet uit.
"Dit is wat vroeger de afdeling Radiologie genoemd zou zijn," begint te man uit te leggen.
Die woorden moesten even inwerken. Waar zijn alle apparaten dan gebleven? En dan zouden de muren van dik afgeschermd materiaal gemaakt moeten zijn om straling binnen de muren te houden.
Die apparatuur hebben we gelukkig niet meer nodig," begint de man te vertellen. "We hebben nu een heel andere manier om door het lichaam heen te kijken. We weten nu dat elk lichaam in feite geheel uit licht bestaat. Samengebald of gematerialiseerd licht, zo zou je het kunnen noemen. Elke cel in het lichaam vangt licht op, maar zendt ook licht uit. De apparatuur die we nu hebben, is in staat dat licht op te vangen en met behulp van deze computer te projecteren we in een 3-dimensionaal hologram.

"Ga hier maar staan," zegt de man. Hij neemt mijn hand en laat me plaatsnemen precies onder de kristallen lamp.
Hij loopt naar de tafel toe, druk een paar knoppen op z'n computer in en om me heen voel ik vreemde tintelingen. Een paarsachtige gloed omgeeft me en ik krijg het gevoel dat elke cel in mijn lichaam lijkt op te leven.
"Wat gebeurt er nu?" vraag ik verbaasd.
"Je hele lichaam wordt nu gescand. Kijk maar hier!"
We draaien ons naar de tafel en boven de tafel zien we ineens een verkleinde holografische 3-D projectie van mijn lichaam. Ik zie mezelf staan, bijna alsof ik naar een miniatuur dubbelganger van mezelf kijk. Eromheen zijn allemaal transparante kleuren te zien.
De man draait aan twee grote bollen op z'n computer en direct begint mijn evenbeeld te roteren en te kantelen. Mijn hoofd en voeten verdwijnen uit beeld, maar m'n borst wordt nu heel groot.
"Ik ga nu inzoomen op je hart," zegt de man, "Wacht even."
Hij stelt iets bij en ineens lossen grote delen van m'n lichaam boven de tafel op en komt heel duidelijk m'n hart in beeld, alsof het zomaar los in de lucht hangt. Bloedvaten erom heen zijn duidelijk waarneembaar. Het hart klopt zelfs.
"Met je hart is alles in orde hoor," zegt de man. "Maar dat wist ik al voordat de scan gemaakt was."
"Hoe kun je dat zo zeker weten?" vraag ik hem.
"Je aura laat geen kleuren zien die met een hartkwaal te maken hebben," zegt hij. "Ik kan aura's waarnemen," voegt hij er glimlachend aan toe.
"Maar waarom heb je dan nog die 3D-scanner nodig?" vraag ik.
"Omdat niet iedereen aura's kan zien, en ook omdat ik geen röntgenogen heb. Ik kan wel de kleuren van je aura zien, maar niet je hart inspecteren. Aan je aura kan ik zien dat er niets met je hart aan de hand is. Maar met dit apparaat kunnen we precies vaststellen welke ichamelijke afwijkingen er zijn, zoals een dunne slagaderwand, of een hartspier die zwaar door toxines belast is."

"En als jullie wel een ernstige hartafwijking constateren?" ga ik door, onder de indruk van de snelheid waarmee er een diagnose gemaakt kan worden.

"Dan moet je met Ariane mee," zegt de man. "Maar als je hier vragen over hebt, kan ik ze voor je beantwoorden".
We stellen hem nog een aantal vragen, maar wat de meeste indruk maakt is zijn opmerking dat er lang zoveel hartpatiënten niet meer zijn als vroeger.

Ariane stelt voor dat we eerst naar afdeling gaan waar patiënten met kanker worden behandeld.

Ik verwacht bij het horen van 'een afdeling voor kankerpatiënten' dat we naar een drukbezochte vleugel zouden lopen, vol met operatiekamers, wachtkamers met bloednerveuze patiënten die kijken alsof hun laatste uur geslagen heeft en natuurlijk vooral de afgeschermde ruimtes voor bestraling en chemokuren en niet te vergeten operatiekamers. Hoezeer kan een mens zich vergissen?
Ariane had ik heimelijk zien glimlachen toen ze dat voorstelde, dus ik vermoedde al iets.

We lopen door een halfronde, geheel doorzichtige buis heen, midden door een stukje weelderige natuur, in de richting van een met zachte verlopende kleuren geschilderde, doorzichtige koepel. Omdat de wanden en zelfs het plafond van de buis waardoorheen we lopen doorzichtig zijn, kan ik zelfs de afmetingen en kleuren van die koepelruimte al van 'buitenaf' en van te voren inschatten en dat geeft me onbewust een vrolijk en blij gevoel. Dat kan nooit kloppen, denk ik, want kanker is een dodelijke ziekte. Daar word je niet vrolijk van, dus ik probeer m'n vrolijkheid te onderdrukken en ernstig te kijken.
Maar als we de ruime toegangsdeur naar het koepelgebouw doorwandelen wordt het vrolijke gevoel eerder nog sterker dan minder.
Ik kan het niet laten dit tegen Ariane te zeggen en ze antwoordt direct: "Dat overkomt mij ook elke keer als ik hierheen loop. Ik ga hier altijd heel graag naar toe. Weet je hoe dat komt?" vraagt ze.
Zonder op een antwoord te wachten vertelt ze dat het laatste dat mensen met kanker nodig hebben is een sfeer die hen neer beneden drukt. In de afgelopen eeuw werd de mensen die de diagnose 'kanker' kregen meestal het etiket 'ten dode opgeschreven' opgeplakt. Dat werd meestal niet zo gezegd, maar onuitgesproken werd het wel uitgezonden. Daardoor alleen al zou je iemand ziek kunnen maken. Daar zijn we nu helemaal vanaf gestapt. Want weet je wat het geval is... mensen met kanker horen er eigenlijk niet te zijn. Alleen al het feit dat kanker vroeger zoveel voorkwam wil zeggen dat er met de maatschappij van toen iets grondig mis was. Het is dus eerder een ziekte van de maatschappij als geheel. In een gezonde maatschappij komt kanker niet, of nauwelijks voor!"

Ik moet dat even op me in laten werken, maar besef dan dat daar wel wat in zit.
Ze gaat verder. "Er werd aan deze patiënten verschrikkelijk veel geld verdiend, want de behandeling van kanker vroeg een enorm arsenaal aan apparatuur. Er werd eindeloos veel onderzoek gedaan en steeds kwamen er nieuwe medicijnen op de markt. Het was een industrie op zich. Misschien herinner je je nog wel al die collectes aan de deur? Dan werd er geld gevraagd voor onderzoek naar een nieuw medicijn tegen bijvoorbeeld borstkanker. Maar... heb je je wel eens afgevraagd of die medicijnen ooit wel eens uitgevonden werden?"
"Nee," zeg ik. "maar dat geld kwam vast goed terecht. En het geld was ook bedoeld om hele zieke kinderen een vakantie met hun ouders te geven."
"Klopt," zegt Ariane, "dat is juist heel belangrijk. Maar ik bedoel dat er in de, zeg maar 100 jaar tijd dat de westerse medische wetenschap zich zo snel ontwikkelde, er eigenlijk alleen maar meer en meer mensen bijkwamen met kanker. Het onderzoek faalde. Er werd helemaal geen medicijn tegen kanker ontwikkeld."
Ik keek op van die woorden. "Dat is een forse uitspraak die je daar doet," zeg ik.
Maar die reactie had ze natuurlijk al verwacht.
"Wat versta jij onder een medicijn of geneesmiddel?" vraagt ze, mij aankijkend.
"Nou... als je een ziekte hebt," begin ik, "... en je neemt dat middel in, dan voel je je weer beter."
"Dus als jij hoofdpijn hebt en je neem een hoofdpijnstiller, dan ben je genezen?" vraag ze, mij aankijkend.
"Nee, genezen ben je dan misschien niet, maar je hoofdpijn is tenminste weg. Dus dan is het toch goed?"
"Dat bedoel ik nou!" zegt ze. "Symptoombestrijding is niet hetzelfde als genezen. Waarom heb je hoofdpijn? Dat is een signaal! Misschien was je die dag gestresst. Of misschien ben je te lang in een ongezonde omgeving geweest. Misschien staat je nek scheef. Noem maar op. Daar keek je niet naar. De artsen van toen schreven een recept uit en als de patiënt niet terug kwam, was het goed. Het is verbazend dat men vroeger de term 'geneesmiddel' mocht gebruiken voor middelen die alleen klachten verlichtten. Weet je dat er misschien maar 1 werkelijk geneesmiddel in de reguliere medische wereld bestond? Al het andere, al die andere, duizenden en duizenden middelen, genazen niet echt."
"Zeg dan maar gelijk welk middel dat was," zeg ik gelijk.
"Penicilline," antwoordt ze, "waaruit antibioticum is voortgekomen. Antibiotica kan, onder bepaalde omstandigheden, een ziekte werkelijk weghalen, maar het is toen zo lukraak voorgeschreven dat het in de meeste gevallen eerder een averechts effect had en mensen eerder zieker maakte."
"Maar dat is toch schandalig!" roep ik uit.
Ze snoert me direct de mond. "Niet veroordelen!" zegt ze en ze kijkt me dringend aan. "Daar gaat het niet om! Dat hoort bij... vroeger. Geef geen energie aan dat wat je niet wilt, maar richt je energie op dat wat je juist wel wilt! Positief denken. Dat is in feite waar deze hele afdeling op gebaseerd is. Dat is wat bij de behandeling van kanker centraal staat.
Ik kijk eens om me heen en laat nu de indrukken van deze ruimte, die zich tijdens het gesprek steeds aandienen, op me inwerken. Wat me vooral opvalt is de enorme lichtdoorlatende koepel in allerlei in elkaar overlopende kleuren. Ik hoor ook stemmen als van heel ver weg, kan ze duidelijk verstaan, en toch is het net alsof ik er niet door gestoord wordt.
"Waarom hoor ik zoveel stemmen?" vraag ik.
"O... we staan te dicht bij de wand," zegt ze en ze neemt me bij de arm en we lopen een paar meter naar voren. Het geluid van stemmen verdwijnt direct en nu wordt het juist opvallend stil. "De stemmen rollen als het ware langs de wanden van de koepel, zonder aan kracht te verliezen. Dat is een van de eigenschappen van ronde koepels. Daar maken we onderandere gebruik van."
Ik ga daar niet verder op in, want ik kan het niet laten het 'dak' te bestuderen. Al die mooie kleuren! Daarbij valt het me op dat op sommige plekken kleuren als het ware samenkomen en naar een bepaald punt wijzen. Het is net alsof je aandacht zonder te beseffen waarom precies gericht wordt naar een bepaalde plek. Ariane ziet me kijken en zegt dan: "Ik wachtte even, maar ik zie dat het je opvalt."
"Die kleuren!" zeg ik. "Ze dwingen me haast om te kijken naar die... wat zijn het?"
"Vortexen van energie. Brandpunten zou je het kunnen noemen." Ze wijst er een paar aan. "Dat zijn de plekken waar de mensen behandeld worden."
"Nou, leg me dat maar eens uit."
Dus ze begint...

(wordt vervolgd... het spijt me, dit verhaal kan lang gaan duren, want ik heb niet veel tijd. Dit verhaal wordt online geschreven en steeds aangevuld. Aan de datum kunt u zien wanneer de laatste aanvulling geschreven is."

laatste aanvulling: 12 februari 2010

Actualiteitenrubriek

Onze manier van denken wordt geprogrammeerd. We denken vrij te zijn in ons denken, maar feitelijk wordt ons denken door bepaalde machtsblokken bepaald.
Vrijheid van denken ontstaat wanneer we ons bewust willen zijn van dat wat er om ons heen gebeurt, en met die informatie daadwerkelijk wat te willen doen, ernaar te gaan leven.

Een manier om dit te doen is gewoon luisteren naar je hart. Laat je niets wijsmaken door rationele wetenschappelijke verklaringen als je gevoel zegt dat er iets niet klopt.
Bewustwording, luisteren naar je hart, is ons reeds lang geleden aangereikt in een sprookje: "De nieuwe kleren van de Keizer." U kent het vast wel...

De huidige regering heeft onzichtbare kleren aangemeten gekregen door een bedenkelijke, maar heel slimme groep kleermakers. De nieuwste mode!
De pers doet verslag van deze laatste ontwikkeling en alle dagbladen en nieuwzenders rapporteren vol lof over de geweldige keuze van de leiders.
En alle volgelingen, bang als ze zijn om in ongenade te vallen bij de regerende macht, prijzen de regering. Wat een mooie kleren! Geweldig! Hoe hebben ze het dit keer kunnen bedenken! Wat een smaak heeft de regering! Een voorbeeld voor ons allemaal.
De winkels doen goede zaken en massaal laten mensen zich dezelfde kleren aanmeten.
Gemotiveerd door dit succes organiseert de regering een grote modeshow om nog meer mensen over te halen deze nieuwe kleren te gaan dragen.
Maar... in het publiek zitten een paar kinderen. Die waren niet uitgenodigd, maar ja... sommige kinderen laten zich nou eenmaal niet zo makkelijk vangen.
En als de modeshow nog maar net begonnen is en de modellen trots paraderen over de catwalk begint een kind keihard te lachen en roept: "HAHAHAAA.... die hebben helemaal geen kleren aan! Ze zijn hartstikke naakt!" De andere kinderen gieren het uit van het lachen.
Mensen proberen de kinderen tot bedaren te brengen. De Beveiliging dringt zich naar voren en probeert ze te vangen, maar dat valt niet mee. Sommige mensen kijken geschrokken om zich heen. Wat nu?!
En terwijl de kinderen al lachend tussen de mensen doorrennen, achtervolgd door uniformen in opdracht, beginnen enkele andere mensen zachtjes te grinniken. Het gegrinnik neemt toe en gaat langzaam over in een voorzichtig achter de hand gehouden lachen. Mensen kijken elkaar aan en zien in elkaars ogen een beginnende lach. Steeds luider en luider klinkt nu overal het lachen, totdat de hele zaal uitbarst in een enorme lach die overal te horen is.

Peter Vereecke, voormalig burgermeester in België, heeft een kritische kijk op ontwikkelingen in de huidige wereld en schroomt niet zijn hoofd boven het maaiveld uit te steken. Lees hieronder een uiterst boeiende brief, die we met zijn toestemming op deze website geplaatst hebben.
Mogelijk schrikt u bij het lezen ervan, net zoals ik eens te meer deed, ondanks dat ik van alles reeds op de hoogte was.
Maar beseft u tegelijkertijd dat deze tijd een tijd van transformatie is.

Vergelijk het hiermee:
Een ontsteking kan pas goed behandeld worden als die zichtbaar gemaakt is. De arts maakt een sneetje zodat de pus eruit kan en de rode zwelling verdwijnt. Gebeurt dat niet dan raakt het lichaam in een totale sepsis en zullen alle organen het een voor een opgeven totdat de patiënt overlijdt.
Als de pus eruit is blijkt het lichaam in staat heel snel de wond te helen. Dat is waar we nu mee bezig zijn: openbaarheid, transparantie, bewustmaking.
We leven in een uiterst boeiende tijd!

Peter... dank je wel voor je gedurfde inspanningen!

Hier komt zijn brief... (klik hier -rechtermuisknop- als u deze brief als PDF wilt downloaden, uitprinten en/of doormailen naar uw contacten)

nog even terzijde:
Deze brief moet middels een juridische uitspraak verplicht gepubliceerd worden in een main stream media-weekblad Knack, op basis van het recht van vrije meninsuiting als noodzakelijk tegenwicht tegen het belang en de invloed van de pers. Vandaar dat de rechter ook een zware boete heeft opgelegd bij het niet nakomen hiervan: € 5500,-.

HET GROTE COMPLOT : Recht van Antwoord
Over vliegtuigstrepen, vaccins, codex alimentarius en andere bedreigingen : fictie of realiteit ?

Geachte lezer,

In zijn cover-artikel van Knack dd. 7 juli 2010 over complottheorieën stelt journalist Joël De Ceulaer de opvattingen van mezelf en van de Belfort-group voor als op niets gebaseerde fantasieën, even gek als zou Elvis nog in leven zijn en een afslankcentrum runnen in Gentbrugge. Bovendien wordt ons gedachtengoed omschreven als antisemitisch, extremistisch en (staats)gevaarlijk.
Omdat ik mij hierdoor ernstig in mijn eer en reputatie aangetast voel, wil ik hierbij gebruik maken van het wettelijk vastgelegde recht van antwoord ( wet van 23 juni 1961 ) om persoonlijk maar ook mede in naam van de Belfort-group een en ander recht te zetten en in zijn juiste context te plaatsen.

Vooraf dit : ik pretendeer niet de absolute en definitieve waarheid in pacht te hebben, maar ik bevestig wel deze oprecht en kritisch na te streven. Ik ben bereid tot alle toelichting en tot een open discussie met iedereen in wederzijds respect en op basis van argumenten.
Wie wat er in de wereld gebeurt kritisch onderzoekt kan niet anders dan tot de conclusie komen dat er zich in toenemende mate heel wat bedenkelijke evoluties aandienen waarbij we als mensheid verschrikkelijke dingen doen die we vanuit onszelf eigenlijk niet willen : het milieu verknoeien, de dieren op onmenselijke manier behandelen, elkaar belagen, in armoede en ziekte houden en zelfs vermoorden op structurele en grote schaal. Dat wil toch geen mens ?

En toch doen we dat . Hoe komt dat ? Hoe kunnen we dat begrijpen en verklaren ?

De meeste mensen denken daar niet echt over na of menen dat dit gewoon komt omdat wij zo in elkaar steken : de mens is nu eenmaal een wreed, bloeddorstig, kortzichtig, egoïstisch en machtsgeil wezen …

Wie zich zoals ik de moeite getroost om diepgaander op zoek te gaan naar de werkelijke verklaring die komt onvermijdelijk uit bij de in het begin ook voor mij totaal ongelofelijke conclusie dat er in onze wereld een elite bestaat die in alle maatschappelijke geledingen de touwtjes in handen heeft en die al eeuwenlang maar nu in toenemende mate bijna zeven miljard mensen domineert, manipuleert, controleert,  exploiteert en in een richting duwt die wij als mensen zelf niet willen.

U hoeft mijn analyse niet te delen, maar het is wel belangrijk dat u beseft dat ik hiertoe gekomen ben na jarenlang hierover ernstig onderzoek gedaan te hebben.

Ik ben overigens zeer zeker niet de enige die tot deze conclusie is gekomen. Op Youtube kan je de afscheidsrede zien van president Eisenhower die een dramatische waarschuwing uitspreekt tegen het gevaar van het militair-industrieel complex. Je kan er ook de  radiotoespraak beluisteren van JF Kennedy, de laatste president van de USA die naam waardig, kort voor hij vermoord werd en waarin hij uithaalt naar de secret societies ( ‘ We worden wereldwijd geconfronteerd met een monolithische en gewetenloze samenzwering van een elite ‘ ). Het lijstje van dat soort uitspraken van wereldleiders en vooraanstaande denkers is ellenlang. Ik wil u nog wel om af te sluiten deze quote (ook via internet te controleren) meegeven van J. Edgard Hoover, jarenlang FBI-directeur : ‘ De mensheid zal binnenkort geconfronteerd worden met een samenzwering die zo monstrueus is dat niemand het zal kunnen geloven’ .

En dit is meteen een van de grote struikelblokken : de waarheid is zo ontluisterend en bedreigend dat geen mens zoiets in eerste instantie kan, wil of durft geloven !

Bovendien, wie met deze realiteit naar buiten komt wordt onmiddellijk gestigmatiseerd als ‘complottheoreticus ‘. Zo is het ook met mij gebeurd in het artikel van De Ceulaer.

Mijn grote bezwaar is dat dit simpelweg een verwijt is zonder dat er op de feiten zelf wordt ingegaan. En dit is intellectueel ronduit beschamend !
Mijn opvattingen zijn dus niet gebaseerd op fantasieën maar op basis van feitelijke analyses, zeer betrouwbare getuigenissen en bestaande documenten. Ik weiger het etiket opgeplakt te krijgen van complot-theoreticus : ik fantaseer of veronderstel niet, ik stel alleen maar vast en probeer te begrijpen.

In die zin omschrijf ik mezelf als een samenzweringsrealist. De dingen gebeuren niet zo maar, spontaan of omdat wij mensen nu eenmaal zo in elkaar zitten maar omdat dit op het hoogste niveau ( én achter de schermen ! ) zo afgesproken en gewild is ! Dit geldt voor de oorlogen, voor tal van ‘aanslagen’ zoals nine eleven, voor de financiële crisis, voor de economische recessie, voor de eco-terror van de zogenaamde ‘global warming’, voor de evolutie van de moraliteit en religiositeit, enz. . Er zit achter dit alles een bedoeling, een plan, een strategie.

Ik begrijp zeer goed dat u in een eerste reactie moeite hebt met deze wereldvisie want bovenstaande analyse vergt  inderdaad een grote rationele maar vooral emotionele stap. Het betekent dat we heel onze wereldvisie dienen te herzien en moeten toegeven dat we het verkeerd voorgehad hebben of beter gezegd voorgehouden zijn. Het betekent dat we moeten toegeven dat we de personen en instanties in wie we vertrouwen menen te mogen hebben en aan wie we gehoorzamen met heel andere ogen moeten bekijken. En dat is lastig en roept weerstand op : het liefst blijven we geloven dat Sinterklaas bestaat of dat de aarde het platte centrum is waarrond heel het universum draait …

Maar de waarheid is wat ze is en heeft haar rechten, hoezeer ze ook overschaduwd wordt door autoriteit en mainstream-denken.

Cruciaal bij het komen tot mijn huidige denkwijze zijn voor mij de dramatische gebeurtenissen geweest van ‘nine eleven’. Zij zijn voor mij persoonlijk dé definitieve ‘eye-opener’ geworden.

Ook ik geloofde lang de officiële versie van de aanval vanuit extremistische, Islamitische terroristen. Tot ik begon te twijfelen en het feitendossier begon te bestuderen. Wie dit met een half uur frisse aandacht doet kan niet anders dan concluderen dat deze ‘aanslagen’ de vanuit de machtselite zelf georchestreerde katalysatoren waren, de bazuinstoten om de finale implementatie van hun plan in te luiden. De instorting van de Twin Towers in New-York is duidelijk het gevolg van ‘ controlled demolition ‘.

Het valt moeilijk te ontkennen dat vanaf dat moment alles in een stroomversnelling is gekomen : exponentiële verhoging van ‘defensie’-budgetten ( in USA meer dan 50 % van de overheidsuitgaven !) met kunstmatig en op basis van leugens uitgelokte ‘structurele’ oorlogen en een ‘war on terror’ waarin gans de wereld wordt meegesleurd, een gigantische bewakings- en beveiligingsindustrie, inperking van mensenrechten zoals privacy en vrijheid van meningsuiting, een exponentiële toename van medicatie en vaccinatie, het fenomeen van de chemtrails, het doorvoeren van de codex alimentarius, enz. . Wie zijn ogen opendoet ziet een Big Brother-werkelijkheid die nog hallucinanter is dan de fictie van George Orwells novelle ‘1984’ !

Als je al die negatieve evoluties ziet en weet wat daarvan de achtergrond en verklaring is, word je onvermijdelijk geconfronteerd met een grote dilemma : wat doe je ermee ?

Ofwel hou je om allerlei redenen de bek in de veren of de kop in het zand : ‘ ik wil er niets mee te maken hebben of ik kan er toch niets aan doen ‘. Op die manier echter ben je deel van het probleem.

Ofwel probeer je er iets aan te doen vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid en gerechtigheid en waarheid. Dit is waarvoor ik gekozen heb want dit is niet het soort wereld waarin ik wil leven en die ik voor mijn (klein)kinderen en medemensen wil achterlaten.

Het is binnen dit kader dat zich mijn persoonlijk engagement situeert, dat o.a. geleid heeft tot de oprichting van Belfort-group. 

Laat me ook hier heel duidelijk zijn : we zijn geen club van complotdenkers. We zijn gewoon een open beweging van kritische burgers die verontrust zijn en zich vragen stellen. Dit doen we met respect voor ieders politieke, sociale, morele, ideologische of religieuze visie. Niet iedereen binnen de Belfort-group is het eens met mijn ‘samenzwerings’-visie en dat hoeft ook niet. Het complot-gegeven komt overigens zelden ter sprake. Op onze open meetings en symposia willen we vooral mensen informeren op objectieve wijze, doen nadenken en dan uitnodigen om ieder voor zich zijn mening te vormen en standpunt in te nemen.

We hebben ons dan ook van bij de aanvang gefocust op zeer concrete dossiers, initieel ‘de drie c’s ‘ ( chemtrails, collectieve vaccinatie, codex alimentarius ), die ik hier wil toelichten.

In het eerste dossier van de ‘chemtrails’ heb ik mij persoonlijk zeer zwaar geëngageerd omdat het zo’n sterke symbolische waarde heeft : we worden effectief van bovenaf met giftige stoffen besproeid net zoals ongedierte op veldgewassen bespoten wordt ! Het klinkt heel cru, maar zo is het … ! Ook hier ben ik tot deze visie gekomen na jarenlang dit fenomeen bestudeerd te hebben.

Hebt u ze nog nooit opgemerkt : die dikke, brede vliegtuigstrepen die op bepaalde dagen gestructureerd worden getrokken in onze blauwe lucht? Hebt u zich nog nooit verwonderd over het feit dat in tegenstelling tot de normale fijne condensatiesporen van straalvliegtuigen deze strepen urenlang blijven hangen en  uitwaaieren tot een melkachtige nevel die het zonlicht wegfiltert ?

Het verontrustende en ronduit schandalige is dat hierbij stoffen in de atmosfeer gebracht worden die heel schadelijk zijn voor mens, dier en natuur: zware metalen (vooral aluminium en barium), chemische en ook biologische rotzooi.

Het is tegen deze criminele praktijk, die zich overigens wereldwijd en in toenemende mate voordoet, dat ik vorig jaar klacht heb neergelegd bij de onderzoeksrechter met burgerlijke partijstelling.

Het bewijsmateriaal hierover is verpletterend groot. Zo is er het wetenschappelijk rapport Case Orange, opgemaakt door een internationaal team van inside experten uit de vliegwereld en voorgesteld op ons internationaal symposium van 29 mei. Dit document van 300 bladzijden brengt het belangrijkste bewijsmateriaal in kaart. Iedereen kan dit downloaden via deze link (http://citizensinactionbelgium.ning.com/forum/topics/case-orange-300-page-document) en op eenvoudig verzoek bezorg ik iedere geïnteresseerde graag een Nederlandstalige samenvatting.

Het bevat enkel feiten, documenten, officiële rapporten (vooral militaire), analyses, licenties, patenten, enz. De 177 voetnoten en 230 bladzijden bijlagen onderbouwen alles en maken alles controleerbaar.

Het bewijst dat vooral het Amerikaanse leger al tientallen jaren bezig is met sproeien om militaire reden en om het klimaat te beïnvloeden, zoals openlijk besproken in het document ‘Owning the weather in 2025’.  In the USA mag sinds 1977 de minister van defensie overigens bij wet chemische en biologische experimenten uitvoeren op eigen bevolking ! Vindt u dat niet onrustwekkend ?

Maar niet alleen in de USA gebeurt het. In China en Rusland doen de overheden het openlijk en beïnvloeden op die manier het weer. In 1986 werd Moskou beschermd tegen de radioactieve Chernobyl-wolk, door deze via kunstmatige regenval ( veroorzaakt door het besproeien met zilver-iodide )  voortijdig te laten neerkomen.

Ook in Europa kennen we de laatste jaren in met de dag toenemende mate dit fenomeen en wordt het vooral onder coördinatie van de Navo uitgevoerd. Zo hebben militaire instanties in Duitsland en UK al moeten toegeven dat ze langdurig hun eigen bevolking hebben besproeid. Ze willen ons doen geloven dat dit absoluut niet schadelijk is en voor ons eigen veiligheid gebeurt : hierdoor zouden onze ‘defensie’-diensten beter voorbereid zijn op een chemische of biologische oorlog ! Europese ministeries van defensie kopen grote hoeveelheden barium en barytine aan.

Maar ook de burgerluchtvaart is betrokken, vermoedelijk vooral de ‘low cost’-vliegmaatschappijen. De inkomsten van de tickets voldoen niet om de kerosine te betalen …

In officiële rapporten van de Verenigde Naties (UNFCCC), de British Royal Society, de Amerikaanse "Academy of Science" en het Nederlandse Planbureau voor Leefmilieu, geeft men duidelijk aan dat sproeien van chemicaliën in het luchtruim een zeer goede oplossing zou kunnen zijn om de klimaatopwarming tegen te gaan, een van de grootste hoaxen van onze tijd !

Op de conferentie van de AAAS (American Association for Advancement of Science dd. 18 tot  22 februari 2010  in Asilomar ( Californië ) spreekt men er in de wandelgangen openlijk over om per jaar tot 20 miljoen ton aluminium in de lucht te spuiten .

Dat dit nu al zou gebeuren wordt officieel ontkend maar analyses van grond(water) toont staalhard aan dat dit een leugen is. Zo meet men op Mount Shasta, een hoge berg in een gigantisch Californisch natuurpark, ver van pollutie door voertuigen en industrie in de sneeuw 15.000 PPM aluminium ( 7 PPM is gevaarlijk voor mens !)
Dit zijn dus allemaal feiten en vaststellingen, waarover journalist  De Ceulaer met geen enkel woord rept en waarvan hij concludeert dat het allemaal ‘uit de lucht ‘ gegrepen is.

Hetzelfde kan gezegd worden in verband met de problematiek van de vaccinaties. Steevast worden wij in de hoek gezet als ‘anti-vaccinisten’, die de volksgezondheid in het gevaar brengen door mensen op te roepen zich niet te laten inenten.

Dit is alweer de waarheid op zijn kop.

Wij stellen inderdaad wel  grote vraagtekens bij het op instigatie van de machtige farmaceutische lobby almaar heftiger beleden drieledige credo van de ‘klassieke’ medische wetenschap : vaccins zijn noodzakelijk, effectief en veilig.

Dit klopt gewoon niet met de realiteit.

Wij mensen hebben een perfect en natuurlijk immuniteitssysteem, dat we bovendien kunnen bevorderen door gezond te eten en te leven.

Al de ziekten waartegen we reeds vanaf de leeftijd van twee maanden massaal ingeënt worden waren inderdaad reeds verdwenen op het moment waarop men beginnen vaccineren is : de statistieken bewijzen dit ! Verklaring: verbetering van leefomstandigheden, van de voeding, van de hygiëne en ook de kwaliteit van het drinkwater. In de ontwikkelingslanden zien we net hetzelfde gebeuren.

En toch blijft men maar de mantra afdreunen dat alleen de moderne westerse geneeskunde met zijn vaccinatie-programma’s deze verbetering op haar conto mag schrijven.

Ik vraag al maanden aan virologen en wetenschappers naar één studie die aantoont dat als je regio X wel inent en een vergelijkbare regio Y niet de inwoners van de eerste beter zouden beschermd zijn. Ik wacht nog altijd op zo’n document, waarvan je redelijkerwijs zou verwachten dat het toch bestaat … Dit is echter niet het geval en integendeel : ingeënte personen lopen zelfs een groter risico !

Maar mijn voornaamste drijfveer van actie is de mythe van de veiligheid.

Weet u wat vaccins werkelijk zijn ? U kan het te weten komen via de bijsluiter, die wettelijk verplicht zou moeten voorgelegd worden en die bovenaan oproept om de tekst volledig, aandachtig en op voorhand te lezen, wat echter zelden gebeurt.

En wat kunt u daar vernemen ? Vaccins bevattten het virus zelf ( weliswaar in ‘verzwakte’ vorm ) dat gekweekt is in een cultuur van kippeneieren, kippenembryo’s, gemalen apennieren of bloed van geaborteerde foetussen (!) en worden geserveerd in een frisse cocktail van ongeveer twintig chemische en dus lichaamsvreemde stoffen.

Dit goedje wordt RECHTSTREEKS in ons menselijk organisme gespoten en veroorzaakt daar zowel op korte als lange termijn heel veel schade, vooral op immunologisch als neurologisch vlak.

Ik ben in het bezit van honderden wetenschappelijke artikelen hierover en waarbij de relatie met vele ‘moderne’ ziekten als autisme, multiple sclerose, Parkinson, Alzheimer, fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, allergieën, astma, exzeem enz.  wordt bewezen !

Hebt u er zich nog nooit over verwonderd dat ondanks de massale toename van medicatie en vaccinatie we met zijn allen nog nooit zo ziek geweest zijn ?

En het houdt niet op ! Vanaf 1 september wil onze Vlaamse overheid via de scholen al onze jonge meisjes de drievoudige HPV-shots gaan toedienen, die 400 euro kosten (maar gratis zijn !), die geen effectieve bescherming bieden (de fabrikanten zeggen openlijk dat men regelmatig uitstrijkjes moet blijven nemen) en die een schandalige aanslag zijn op de gezondheid van onze toekomstige moeders ! Baarmoederhalskanker vertegenwoordigt overigens slechts drie procent van de kanker-overlijdens en kan perfect geremedieerd worden door tijdige diagnose via het gekende uitstrijkje !

Maar het ergste is dat de Hoge Gezondheidsraad, het Vaccinatieplatform, professoren, geneesheren, Kind & Gezin, CLB’s, Mutualiteiten, ministers, enz. ons allemaal verzekeren en geruststellen : het is heel, heel veilig.

De realiteit is echter dat ook deze vaccinaties een reële aanslag betekenen op de gezondheid van de mens, in dit geval van onze jonge meisjes. Ook hier is het bewijsmateriaal overweldigend.

Aan de Amerikaanse Food and Drugs Administration (FDA) is een rapport overhandigd met een lijst van 68 meisjes, die er vorig jaar gestorven zijn kort na de HPV-vaccinatie, en van vele andere, die voor de rest van hun leven als doodzieke zombie door het leven moeten gaan. Op youtube kunt u vele schrijnende getuigenissen zien van wat wereldwijd de effecten zijn van het HPV-vaccin !

Herinnert u zich nog de Mexicaanse griep-‘pandemie’ van vorig jaar ? Onderzoek ( o.a. van het Europese parlement ) heeft ontegensprekelijk aangetoond hoezeer wij met zijn allen (ook professoren, artsen, verpleegsters, enz ) in de wurggreep zitten van big mama farma, die iedere dag nieuwe vaccins ontwikkelt tegen allerlei ziektes en ieder jaar fenomenaal hoge winstcijfers kan publiceren ! Amerikaanse jongeren hebben op de leeftijd van 18 jaar vaccinaties gekregen tegen tachtig ( ! ) ziekten … Vindt u dat normaal ?

Tenslotte wil ik onderstrepen dat wij in onze geschriften en via onze symposia de mensen vooral willen informeren en doen nadenken vooraleer ze een beslissing nemen. We roepen nergens expliciet op om zich niet te vaccineren. Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen, maar wel op basis van correcte en volledige kennis én in volle, individuele vrijheid.

En dan is er dat derde dossier : de Codex Alimentarius.

Wellicht hebt u er nog niet van gehoord, maar dit is een mastodont van voedsel-regelgeving ( ongeveer 16.000 bladzijden ! ), die sinds 1 januari van dit jaar meer en meer de basis is geworden van wetgeving.

Hiertoe is beslist door zo’n 750 europarlementariërs, waarvan naar schatting misschien tien enige notie hadden over een bepaald deelaspect … !

Concreet betekent dit dat meer en meer de rode loper wordt uitgerold voor gebruik van groeihormonen en antibiotica in vlees, dat onze groenten en fruit zullen mogen bespoten worden met pesticiden en bestraald, dat vitaminen, mineralen, homeopathische middelen, natuurlijke voedingssupplementen, enz. als gevaarlijk zullen worden verboden en dat het licht op groen gezet wordt voor genetisch gemodificeerde gewassen.

En dit allemaal voor onze veiligheid en gezondheid  … De voedingsmultinationals wrijven zich juichend in de handen : kassa, kassa, kassa !

Ik kan hier nog wel eventjes doorgaan, maar ik denk u mijn punt duidelijk gemaakt te hebben : voor alles wat wij onder de aandacht willen brengen hebben we massa’s wetenschappelijke literatuur en andere bewijzen, die door ‘de overheid’,  ‘de wetenschap’ en ‘de media’ meestal doodgezwegen of belachelijk gemaakt worden omdat ze hiertoe geïnstrueerd worden door ‘the powers that be’, die op topniveau de krijtlijnen uitzetten.

En nogmaals : wie de werkelijkheid met open en kritische ingesteldheid observeert ziet dat we als mensheid nog nooit zo ziek en zo zwak en zo afgestompt geweest zijn ( de verzombiëring van onze samenleving ) , dat het ‘menselijk’ geweld ongeziene omvang neemt, dat de biodiversiteit schrikwekkend afneemt ( de toestand in onze oceanen is catastrofaal !) en dat onze fauna en flora op sterven na dood is.

De toestand is werkelijk dramatisch te noemen en de meeste mensen beseffen dit niet o.a. omdat we er heel geleidelijk in terechtgekomen zijn. Als je een kikker in een emmer kokend water gooit sterft deze onmiddellijk. Maar als je het water heel geleidelijk opwarmt kan hij het heel lang volhouden.

Mensen zoals ik en de Belfort-group die zich hierover vragen stellen worden in dit artikel voorgesteld als extremistisch en (staats)gevaarlijk : dit is de realiteit op zijn kop want we willen de mensheid precies beschermen tegen dit soort heel reële bedreigingen.

Wat mij en ons nog het meest stoort is dat het artikel De Ceulaer ons veroordeelt als anti-semitisch en dit enkel en alleen op basis van de anti-Belfort website van ‘AP’ – een anonieme enkeling … .

Op mijn vraag aan De Ceulaer om mij één uitspraak van mezelf of van de Belfort-group te bezorgen, waaruit onze anti-semitische denkwijze zou blijken, komt er geen reactie ….

Niet te verwonderen want wij hebben nog nooit iets gezegd over het Joodse volk of de Joodse zaak, laat staan dat het dan nog negatief zou zijn.

Omdat ik mij persoonlijk diep gekwetst en beledigd gevoeld heb door deze laatste aantijging heb ik klacht neergelegd bij de politie en het Centrum van gelijkheid en racismebestrijding wegens smaad en eerroof.

Dit soort van stigmatiseringen is bovendien niet zonder gevaar. Op 1 september is de wet op de Bijzondere Inlichtingen Methoden van kracht geworden. Concreet loopt wie als een gevaar voor de gemeenschap beschouwd wordt het risico van het aftappen van zijn telefoons, het onderscheppen van zijn emails, het openen van zijn brieven, het geplaatst worden van afluisterapparatuur, enz.

We dreigen meer en meer af te glijden in een situatie waarbij iedere burger, en zeker een kritische burger, als een potentiële crimineel wordt beschouwd, waarbij het recht op privacy zonder veel probleem kan opgeheven worden en waarbij het risicovol wordt om vragen te stellen en een afwijkende mening te hebben.

Maar ik wil positief eindigen.

We zijn blij dat onze bezorgdheden eindelijk in een gerenommeerd mainstream-medium als de Knack de aandacht gekregen hebben die ze verdienen. We hebben ook heel veel positieve reacties mogen ontvangen van steun en waardering. We waarderen ook ten zeerste dat de verantwoordelijke uitgever ons het recht van wederwoord toekent.

En uiteindelijk zal de waarheid naar boven komen en zullen we met zijn allen tot de conclusie moeten komen dat we dringend en grondig moeten overschakelen naar een andere manier van denken: ‘The healing of the earth and the healing of the human spirit has become the same thing’ (Jonathan Porrit). In die zin houdt de machtselite ons een confronterende spiegel voor : voor welke ‘ nieuwe wereldorde’ zullen wij mensen kiezen ?

Geachte lezer,

Ik dank u voor de aandacht waarmee u dit recht van antwoord hebt willen lezen, dat u naar ik hoop enigszins heeft kunnen duidelijk maken hoe ik denk en waarom.

Ik heb niemand persoonlijk willen beschuldigen, maar ik roep u en iedereen (politiek, administraties, bewegingen, media, individuen) wel op om openlijk over dit alles te spreken, in vrijheid te debatteren en te trachten het tij te doen keren nu het nog kan.

Maar heel veel tijd rest ons echt niet meer.

Peter Vereecke

Initiatiefnemer van de Belfort-group
Gewezen burgemeester van Evergem

Hooiwege 20
9940 Evergem
09/357.33.36

peter@belfort-group.eu

I believe that unarmed truth and
 unconditional love will have the final word in reality.

Dr Martin Luther King

Brief Barbara Vogel
Barbara Vogel is een bijzondere vrouw. Op de hoogte van de nadelen die er kleven aan vaccinaties besloot zij haar pasgeboren zoontje niet te laten vaccineren. Dat viel echter niet mee, want artsen staan daar niet achter, net zomin als je eigen familie.

Waarom toch niet?

Januari 2011

"Voor de zwangerschap wist ik al, uit gevoel, dat ik onze baby niet zou vaccineren.
Natuurlijk waren de commentaren niet van de lucht. Maar het was duidelijk voor mij (voordat ik er veel info over had) er wordt niet gevaccineerd.
Nu moet u weten dat ik echt niet altijd zo iemand ben, die beslist over anderen. Toch dit voelde gewoon het beste en als dat diepe, duidelijke gevoel aanwezig is, sta ik als een huis, geen wolf blaast mij dan omver... "

Lees verder via deze link (pdf-formaat, voorzien van foto's)